نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۳


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۱۱(%۰) ۰۱,۲۱۱۱,۲۱۱
مثقال طلا در بازار تهران۴,۹۶۰,۰۰۰(%۰.۲) +۱۰۰۰۰۴,۹۵۰,۰۰۰۴,۹۶۰,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۱۴۳,۹۴۰(%۰.۲) +۲۳۱۰۱,۱۴۱,۶۳۰۱,۱۴۳,۹۴۰
طرح قدیم۱۱,۴۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۱,۴۵۰,۰۰۰۱۱,۴۵۰,۰۰۰
طرح جديد۱۱,۶۹۵,۰۰۰(%۰.۰۲) +۲۰۰۰۱۱,۶۹۳,۰۰۰۱۱,۶۹۵,۰۰۰
نیم سکه۵,۹۵۰,۰۰۰(%-۰.۵) -۳۰۰۰۰۵,۹۵۰,۰۰۰۵,۹۸۰,۰۰۰
ربع سکه۳,۱۵۰,۰۰۰(%-۰.۹۵) -۳۰۰۰۰۳,۱۵۰,۰۰۰۳,۱۸۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۰۲۰,۰۰۰(%-۲.۴۸) -۵۰۰۰۰۲,۰۲۰,۰۰۰۲,۰۷۰,۰۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر