بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۳


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۸۱,۱۹۴(%۱.۳۱) +۱۰۶۴.۷۸۱,۱۹۴۸۱,۱۹۴
آزاد شناور۸۸,۶۹۶(%۱.۳۹) +۱۲۳۰.۸۸۸,۶۹۶۸۸,۶۹۶
بازاراول۵۶,۱۸۵(%۰.۸۸) +۴۹۲.۴۵۶,۱۸۵۵۶,۱۸۵
بازار دوم۱۸۰,۸۷۶(%۲.۰۹) +۳۷۷۵.۸۱۸۰,۸۷۶۱۸۰,۸۷۶
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۶۶۴,۲۰۶(%۳۶.۷۱) +۹۷۸۰۸۳۲,۶۶۴,۲۰۶۲,۶۶۴,۲۰۶
جمع تعداد معاملات۵۳,۴۲۷(%۲۲.۱۱) +۱۱۸۱۴۵۳,۴۲۷۵۳,۴۲۷
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۳۴۶,۸۵۸(%۰.۹۴) +۳۱۴۵۷۳,۳۴۶,۸۵۸۳,۳۴۶,۸۵۸
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر