انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۹


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۶۹(%۰.۹۵) +۰.۶۶۶۹۶۹
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۶۴(%۰.۸۶) +۰.۵۵۶۳۶۴
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۶۶(%-۱.۰۸) -۰.۷۲۶۶۶۷
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۳.۰۵) +۰.۱۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۱۲,۸۵۰(%۰) ۰۱۲,۸۵۰۱۲,۸۵۰