نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۳


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۳,۶۰۵(%۰) ۰۳۳,۶۰۵۳۳,۶۰۵
نرخ يورو آزاد۴۷,۰۷۰(%۰.۰۶) +۳۰۴۷,۰۷۰۴۷,۰۷۰
دلار کانادا۳۲,۳۱۰(%-۰.۱۲) -۴۰۳۲,۳۱۰۳۲,۳۱۰
پوند۵۲,۵۵۰(%-۰.۱۱) -۶۰۵۲,۵۵۰۵۲,۵۵۰
يورو بانکی۴۰,۱۵۶(%۰) ۰۴۰,۱۵۶۴۰,۱۵۶
دلار آزاد۳۸,۹۲۰(%-۰.۰۵) -۲۰۳۸,۹۲۰۳۸,۹۲۰
یکصد ين ژاپن۳۵۰(%۰) ۰۳۵۰۳۵۰
دينارعراق۳,۰۱۰(%۰) ۰۳,۰۱۰۳,۰۱۰
ديناركويت۱۲۸,۶۰۰(%۰) ۰۱۲۸,۶۰۰۱۲۸,۶۰۰
رينگيت مالزي۹,۶۱۰(%-۰.۱) -۱۰۹,۶۱۰۹,۶۱۰
فرانك سوئيس۴۰,۹۱۰(%-۰.۴۲) -۱۷۰۴۰,۹۱۰۴۰,۹۱۰
دلاراستراليا۳۱,۶۲۰(%-۰.۷۹) -۲۵۰۳۱,۶۲۰۳۱,۶۲۰
كرون سوئد۴,۸۷۰(%-۰.۲۱) -۱۰۴,۸۷۰۴,۸۷۰
يوان چين۶,۲۳۰(%-۰.۶۴) -۴۰۶,۲۳۰۶,۲۳۰
درهم امارات۱۰,۷۰۰(%-۰.۰۹) -۱۰۱۰,۷۰۰۱۰,۷۰۰
روپيه هند۶۴۰(%۰) ۰۶۴۰۶۴۰
ريال عربستان۱۰,۴۰۰(%۰) ۰۱۰,۴۰۰۱۰,۴۰۰
دلارسنگاپور۲۹,۳۰۰(%۰) ۰۲۹,۳۰۰۲۹,۳۰۰
كرون دانمارك۶,۲۳۰(%۰.۱۶) +۱۰۶,۲۳۰۶,۲۳۰
روبل روسيه۶۹۰(%۰) ۰۶۹۰۶۹۰
افغاني۵۷۰(%۰) ۰۵۷۰۵۷۰