نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۶


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۲,۶۷۰(%۰) ۰۳۲,۶۷۰۳۲,۶۷۰
نرخ يورو آزاد۴۴,۲۹۰(%-۰.۱۱) -۵۰۴۴,۲۹۰۴۴,۳۴۰
دلار کانادا۳۰,۹۶۰(%۰.۹۷) +۳۰۰۳۰,۶۶۰۳۰,۹۶۰
پوند۴۹,۰۳۰(%-۰.۱۶) -۸۰۴۹,۰۳۰۴۹,۱۱۰
يورو بانکی۳۸,۰۸۶(%۰) ۰۳۸,۰۸۶۳۸,۰۸۶
دلار آزاد۳۷,۷۵۰(%-۰.۱۱) -۴۰۳۷,۷۵۰۳۷,۷۹۰
یکصد ين ژاپن۳۴۰(%۰) ۰۳۴۰۳۴۰
دينارعراق۳,۰۷۰(%۰) ۰۳,۰۷۰۳,۰۷۰
ديناركويت۱۲۳,۵۰۰(%۰) ۰۱۲۳,۵۰۰۱۲۳,۵۰۰
رينگيت مالزي۹,۱۱۰(%-۰.۱۱) -۱۰۹,۱۱۰۹,۱۲۰
فرانك سوئيس۴۰,۰۱۰(%-۰.۲) -۸۰۴۰,۰۱۰۴۰,۰۹۰
دلاراستراليا۲۹,۷۸۰(%-۰.۱) -۳۰۲۹,۷۸۰۲۹,۸۱۰
كرون سوئد۴,۵۴۰(%۰) ۰۴,۵۴۰۴,۵۴۰
يوان چين۵,۷۷۰(%-۰.۱۷) -۱۰۵,۷۷۰۵,۷۸۰
درهم امارات۱۰۳,۳۰۰(%۹۰.۰۱) +۹۲۹۸۰۱۰,۳۲۰۱۰۳,۳۰۰
روپيه هند۵۹۰(%۰) ۰۵۹۰۵۹۰
ريال عربستان۱۰,۱۰۰(%۰) ۰۱۰,۱۰۰۱۰,۱۰۰
دلارسنگاپور۲۸,۰۰۰(%۰) ۰۲۸,۰۰۰۲۸,۰۰۰
كرون دانمارك۵,۸۵۰(%-۰.۱۷) -۱۰۵,۸۵۰۵,۸۶۰
روبل روسيه۶۶۰(%۰) ۰۶۶۰۶۶۰
افغاني۵۷۰(%۰) ۰۵۷۰۵۷۰