نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۱


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۵,۲۳۸(%-۰.۰۱) -۲۳۵,۲۳۸۳۵,۲۳۸
نرخ يورو آزاد۴۸,۸۵۰(%۰.۵۱) +۲۵۰۴۸,۸۵۰۴۸,۸۵۰
دلار کانادا۳۳,۰۴۰(%۰.۷۳) +۲۴۰۳۳,۰۴۰۳۳,۰۴۰
پوند۵۵,۱۹۰(%۰.۰۷) +۴۰۵۵,۱۹۰۵۵,۱۹۰
يورو بانکی۴۱,۳۷۵(%۰.۰۳) +۱۱۴۱,۳۷۵۴۱,۳۷۵
دلار آزاد۴۱,۰۸۰(%۰.۳۹) +۱۶۰۴۱,۰۸۰۴۱,۰۸۰
یکصد ين ژاپن۳۶۹(%۰.۵۴) +۲۳۶۹۳۶۹
دينارعراق۳۳(%۰) ۰۳۳۳۳
ديناركويت۱۳۵,۵۰۰(%-۰.۱۱) -۱۵۰۱۳۵,۵۰۰۱۳۵,۵۰۰
رينگيت مالزي۱۰,۲۳۰(%۱.۰۸) +۱۱۰۱۰,۲۳۰۱۰,۲۳۰
فرانك سوئيس۴۲,۱۲۰(%۰.۲۸) +۱۲۰۴۲,۱۲۰۴۲,۱۲۰
دلاراستراليا۳۲,۰۰۰(%-۰.۰۳) -۱۰۳۲,۰۰۰۳۲,۰۰۰
كرون سوئد۴,۹۰۰(%۰.۲) +۱۰۴,۹۰۰۴,۹۰۰
يوان چين۶,۴۳۰(%۰.۱۶) +۱۰۶,۴۳۰۶,۴۳۰
درهم امارات۱۱,۳۱۰(%۰.۰۹) +۱۰۱۱,۳۱۰۱۱,۳۱۰
روپيه هند۶۵۰(%۰) ۰۶۵۰۶۵۰
ريال عربستان۱۰,۹۵۰(%۰) ۰۱۰,۹۵۰۱۰,۹۵۰
دلارسنگاپور۳۰,۳۰۰(%۰) ۰۳۰,۳۰۰۳۰,۳۰۰
كرون دانمارك۶,۴۹۰(%۰.۴۶) +۳۰۶,۴۹۰۶,۴۹۰
روبل روسيه۶۹۰(%۰) ۰۶۹۰۶۹۰
افغاني۵۸۰(%۰) ۰۵۸۰۵۸۰