نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۴


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۶,۶۳۹(%۰.۲۳) +۸۵۳۶,۶۳۹۳۶,۶۳۹
نرخ يورو آزاد۵۸,۲۰۰(%۴.۹۸) +۲۹۰۰۵۸,۲۰۰۵۸,۲۰۰
دلار کانادا۳۷,۱۸۰(%۲.۸۲) +۱۰۵۰۳۷,۱۸۰۳۷,۱۸۰
پوند۶۳,۰۴۰(%۳.۱۱) +۱۹۶۰۶۳,۰۴۰۶۳,۰۴۰
يورو بانکی۴۴,۷۸۰(%-۰.۱۵) -۶۵۴۴,۷۸۰۴۴,۷۸۰
دلار آزاد۴۵,۸۲۰(%۲.۹۵) +۱۳۵۰۴۵,۸۲۰۴۵,۸۲۰
یکصد ين ژاپن۴,۰۰۰(%۰) ۰۴,۰۰۰۴,۰۰۰
دينارعراق۳۳(%۰) ۰۳۳۳۳
ديناركويت۱۴۸,۰۰۰(%۱.۳۵) +۲۰۰۰۱۴۸,۰۰۰۱۴۸,۰۰۰
رينگيت مالزي۱۲,۲۳۰(%۶.۲۱) +۷۶۰۱۲,۲۳۰۱۲,۲۳۰
فرانك سوئيس۴۸,۵۰۰(%۳.۴۴) +۱۶۷۰۴۸,۵۰۰۴۸,۵۰۰
دلاراستراليا۳۶,۱۰۰(%۱.۱۴) +۴۱۰۳۶,۱۰۰۳۶,۱۰۰
كرون سوئد۵,۵۷۰(%۲.۶۹) +۱۵۰۵,۵۷۰۵,۵۷۰
يوان چين۷,۴۷۰(%۴.۵۵) +۳۴۰۷,۴۷۰۷,۴۷۰
درهم امارات۱۲,۵۸۰(%۲.۵۴) +۳۲۰۱۲,۵۸۰۱۲,۵۸۰
روپيه هند۱,۰۸۰(%۳۲.۴۱) +۳۵۰۱,۰۸۰۱,۰۸۰
ريال عربستان۱۲,۰۰۰(%۰.۸۳) +۱۰۰۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰
دلارسنگاپور۳۵,۵۰۰(%۴.۲۳) +۱۵۰۰۳۵,۵۰۰۳۵,۵۰۰
كرون دانمارك۷,۴۷۰(%۲.۹۵) +۲۲۰۷,۴۷۰۷,۴۷۰
روبل روسيه۷۶۰(%۲.۶۳) +۲۰۷۶۰۷۶۰
افغاني۶۵۰(%۶.۱۵) +۴۰۶۵۰۶۵۰