نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۸


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۳۰۲(%۰.۳۱) +۴۱,۲۹۸۱,۳۰۲
مثقال طلا در بازار تهران۵,۲۷۵,۰۰۰(%۰.۷۴) +۳۹۰۰۰۵,۲۳۶,۰۰۰۵,۲۷۵,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۲۱۷,۸۲۰(%۰.۷۴) +۹۰۱۰۱,۲۰۸,۸۱۰۱,۲۱۷,۸۲۰
طرح جدید۱۲,۱۴۰,۰۰۰(%۱.۴) +۱۷۰۰۰۰۱۱,۹۷۰,۰۰۰۱۲,۱۴۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۲,۴۵۷,۰۰۰(%۰.۴) +۵۰۰۰۰۱۲,۴۰۷,۰۰۰۱۲,۴۵۷,۰۰۰
نیم سکه۶,۴۶۰,۰۰۰(%۱.۸۶) +۱۲۰۰۰۰۶,۳۴۰,۰۰۰۶,۴۶۰,۰۰۰
ربع سکه۳,۶۶۰,۰۰۰(%۳.۲۸) +۱۲۰۰۰۰۳,۵۴۰,۰۰۰۳,۶۶۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۴۸۰,۰۰۰(%۰.۴) +۱۰۰۰۰۲,۴۷۰,۰۰۰۲,۴۸۰,۰۰۰