نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۰


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۵۷(%۰.۱۶) +۲۱,۲۵۵۱,۲۵۷
مثقال طلا در بازار تهران۴,۹۷۸,۰۰۰(%۰.۳۶) +۱۸۰۰۰۴,۹۶۰,۰۰۰۴,۹۷۸,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۱۴۹,۱۳۰(%۰.۳) +۳۴۶۰۱,۱۴۵,۶۷۰۱,۱۴۹,۱۳۰
طرح جدید۱۱,۶۷۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۱,۶۷۰,۰۰۰۱۱,۶۷۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۱,۹۸۶,۰۰۰(%-۰.۲) -۲۴۵۰۰۱۱,۹۸۶,۰۰۰۱۲,۰۱۰,۵۰۰
نیم سکه۶,۱۸۵,۰۰۰(%-۰.۱۶) -۱۰۰۰۰۶,۱۸۵,۰۰۰۶,۱۹۵,۰۰۰
ربع سکه۳,۶۰۵,۰۰۰(%-۰.۲۸) -۱۰۰۰۰۳,۶۰۵,۰۰۰۳,۶۱۵,۰۰۰
سکه گرمی۲,۴۴۰,۰۰۰(%۰) ۰۲,۴۴۰,۰۰۰۲,۴۴۰,۰۰۰