نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۷


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۳۳۸(%۰.۳۷) +۵۱,۳۳۳۱,۳۳۸
مثقال طلا در بازار تهران۶,۱۰۸,۰۰۰(%۰.۷۹) +۴۸۰۰۰۶,۰۶۰,۰۰۰۶,۱۰۸,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۴۱۰,۱۲۰(%۰.۷۹) +۱۱۰۸۰۱,۳۹۹,۰۴۰۱,۴۱۰,۱۲۰
طرح جدید۱۴,۵۶۰,۰۰۰(%۰.۲۱) +۳۰۰۰۰۱۴,۵۳۰,۰۰۰۱۴,۵۶۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۵,۰۸۰,۰۰۰(%۰.۹۶) +۱۴۵۰۰۰۱۴,۹۳۵,۰۰۰۱۵,۰۸۰,۰۰۰
نیم سکه۷,۲۷۰,۰۰۰(%۰.۲۸) +۲۰۰۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰۷,۲۷۰,۰۰۰
ربع سکه۴,۲۱۰,۰۰۰(%۱.۱۹) +۵۰۰۰۰۴,۱۶۰,۰۰۰۴,۲۱۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۸۳۰,۰۰۰(%۰.۷۱) +۲۰۰۰۰۲,۸۱۰,۰۰۰۲,۸۳۰,۰۰۰