نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۸


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۷۰(%-۰.۳۹) -۵۱,۲۷۰۱,۲۷۵
مثقال طلا در بازار تهران۵,۰۹۶,۰۰۰(%-۰.۲۲) -۱۱۰۰۰۵,۰۹۶,۰۰۰۵,۱۰۷,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۱۷۶,۴۹۰(%-۰.۲۱) -۲۴۳۰۱,۱۷۶,۴۹۰۱,۱۷۸,۹۲۰
طرح جدید۱۱,۷۹۰,۰۰۰(%-۰.۲۵) -۳۰۰۰۰۱۱,۷۹۰,۰۰۰۱۱,۸۲۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۲,۱۳۵,۰۰۰(%-۰.۰۳) -۴۰۰۰۱۲,۱۳۵,۰۰۰۱۲,۱۳۹,۰۰۰
نیم سکه۶,۲۹۰,۰۰۰(%-۰.۳۲) -۲۰۰۰۰۶,۲۹۰,۰۰۰۶,۳۱۰,۰۰۰
ربع سکه۳,۶۹۰,۰۰۰(%-۰.۲۷) -۱۰۰۰۰۳,۶۹۰,۰۰۰۳,۷۰۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۴۸۰,۰۰۰(%-۰.۴) -۱۰۰۰۰۲,۴۸۰,۰۰۰۲,۴۹۰,۰۰۰