نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۷


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۳۲۹(%-۱.۳۵) -۱۸۱,۳۲۹۱,۳۴۷
مثقال طلا در بازار تهران۶,۲۳۸,۰۰۰(%۰.۴۶) +۲۹۰۰۰۶,۲۰۹,۰۰۰۶,۲۳۸,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۴۳۴,۸۳۰(%۰.۰۸) +۱۱۶۰۱,۴۳۳,۶۷۰۱,۴۳۴,۸۳۰
طرح جدید۱۴,۵۵۰,۰۰۰(%-۱.۰۳) -۱۵۰۰۰۰۱۴,۵۵۰,۰۰۰۱۴,۷۰۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۴,۸۶۲,۵۰۰(%-۰.۲۵) -۳۷۵۰۰۱۴,۸۶۲,۵۰۰۱۴,۹۰۰,۰۰۰
نیم سکه۷,۳۴۰,۰۰۰(%-۰.۲۷) -۲۰۰۰۰۷,۳۴۰,۰۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰
ربع سکه۴,۴۲۰,۰۰۰(%-۰.۴۵) -۲۰۰۰۰۴,۴۲۰,۰۰۰۴,۴۴۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۹۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۲,۹۵۰,۰۰۰۲,۹۵۰,۰۰۰