یک مار مهمان ویژه نمایشگاه شد/تصاویر

11 مهر 1392 ساعت 21:37

مار هم که گویا این روزها کتاب خوان شده، امروز برای بازدید از نمایشگاه کتاب تبریز به محل نمایشگاه کتاب رفته و فضای نمایشگاه را با حضور خود عوض کرد.


مهر: نمایشگاه کتاب تبریز نه تنها شاهد حضور فعال شهروندان تبریزی است بلکه امروز نمایشگاه کتاب تبریز با حضور مهمان ویژه ای در میان بازدیدکنندگان شگفت زده شده و بر شور و هیجان نمایشگاه اضافه کرد.

این مار درسخوان که برای بازدید به غرفه های علمی رفته بود توسط مردم و غرفه داران گرفته شد.


کد مطلب: 204422

آدرس مطلب: http://eghtesadeiranonline.com/vdcb5ab55rhbgap.uiur.html

اقتصاد ایران آنلاین
  http://eghtesadeiranonline.com