چرا روسها رستورانهای مک دونالد را بستند؟

31 مرداد 1393 ساعت 11:44

تعطیلی مک دونالد در روسیه را می توان یکی از نتایج تنش بین روس و غرب دانست. چهار رستوران مک دونالد در مسکو تعطیل شد. شاید بتوان گفت کرملین نماد آمریکا را هدف قرار داده است. اما به هر ترتیب دلیل تعطیلی این رستوران ها رعایت نکردن مسایل بهداشتی اعلام شده است.


اقتصاد ایران آنلاین: روسها می گویند به دلیل رعایت نشدن مسایل بهداشتی مک دونالد را که نمادی از آمریکا تلقی می شود، تعطیل کردند.

اما شبکه پنج تلویزیون فرانسه گزارش داده است: تعطیلی مک دونالد در روسیه را می توان یکی از نتایج تنش بین روس و غرب دانست. چهار رستوران مک دونالد در مسکو تعطیل شد. شاید بتوان گفت کرملین نماد آمریکا را هدف قرار داده است. اما به هر ترتیب دلیل تعطیلی این رستوران ها رعایت نکردن مسایل بهداشتی اعلام شده است.

گزارشگر این شبکه گفت: بزرگترین رستوران مک دونالد در روسیه در مسکو تعطیل شد. این تعطیلی به دستور سازمان بهداشت روسیه انجام شد. همبرگر (آمریکایی) در جنگ اقتصادی بین روسیه و غرب، به یک باره مشکوک شد. یک شهروند روس گفت: وجود انگیزه سیاسی در اتخاذ این تصمیم را باید مردود دانست. چرا که تا آنجا که من می دانم، همه مراحل تولید محصولات مک دونالد در روسیه انجام می گیرد. محصولات مک دونالد فقط مارک آمریکایی دارند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، گزارشگر ادامه داد: در کل چهار رستوران مک دونالد در پایتخت روسیه تعطیل شدند. نخستین رستوران مک دونالد در میدان پوشکین در سال هزار و نهصد و نود و در دوران ریاست جمهوری گورباچف ایجاد شد. اما روسیه با رهبری پوتین غربی ها را در همه مرزها به مبارزه می طلبد. یک مرد روس گفت: غربی ها ما را به شکل های مختلف تحریم کردند، چرا ما نتوانیم چنین کاری بکنیم. علاوه بر این مک دونالد نماد غرب تلقی می شود و این اقدام (تعطیلی) نشان می دهند که ما هم می توانیم چنگ و دندان نشان بدهیم. دفتر مرکزی مک دونالد در آمریکا در این خصوص سکوت کرده است.
 


کد مطلب: 249761

آدرس مطلب: http://eghtesadeiranonline.com/vdcg3y9xqak9tu4.rpra.html

اقتصاد ایران آنلاین
  http://eghtesadeiranonline.com