كنسرت رضا يزداني

9 دی 1393 ساعت 15:17

كنسرت رضا يزداني
كنسرت رضا يزداني
سالن اجرا : سالن ميلاد نمايشگاه ( با نماي 360 )

تاریخ اجرا ساعت
دوشنبه 15 دی 18:15
دوشنبه 15 دی 21:45

قیمت بلیت ها (ریال)
350,000
450,000
550,000
650,000
700,000
750,000
800,000
850,000
900,000
950,000
1,000,000


 
كنسرت رضا يزداني  در تاريخ 15 دي در سالن  ميلاد نمايشگاه ( با نماي 360 ) اجرا مي گردد.
قیمت بلیت ها (ریال)
350,000
450,000
550,000
650,000
700,000
750,000
800,000
850,000
900,000
950,000
1,000,000


 علاقمندان براي تهيه بليط مي توانند به اينجا مراجعه كنند.

     

950,000
1,000,000
 


کد مطلب: 279589

آدرس مطلب: http://eghtesadeiranonline.com/vdch6wniw23nqmd.tft2.html

اقتصاد ایران آنلاین
  http://eghtesadeiranonline.com