مزدا 3 (بازار/ تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ckmdqcba,2.8.b22-6bsa2alzsya.yc,k1yg.oef-2a2ys.xmqz12iaoy.zcsxge-mk.f,2ke.28zqax.q9seb2 Wed, 04 Oct 2017 16:00:54 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 04 Oct 2017 16:00:54 GMT مزدا 3 (بازار/ تومان) 60 ۱۳۹۶-۰۷-۱۰ ۱۳:۲۲:۰۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 13960710132200 130,000,000