مزدا 3 (بازار/ تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=emf48dhb2j.i.hjj1lhzbjb9tzkb.kd2mxk5.ona1jbjk7.zz8txjebok.tdzz5n17m.a2jmv.jit8bw.8czphj Mon, 23 Jan 2017 18:33:13 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Mon, 23 Jan 2017 18:33:13 GMT مزدا 3 (بازار/ تومان) 60 ۱۳۹۵-۱۱-۰۲ ۲۰:۰۱:۰۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 13951102200100 130,000,000 ۱۳۹۵-۱۱-۰۴ ۱۵:۵۷:۰۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 13951104155700 130,000,000