دلار بانکی http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=disc04t2hy.6.tyyeqtf2y2awfm2.m4hism7.n9pey2ymz.fx0wsy92nm.w4ff79efi.phyiz.y6w02s.01zfty Sun, 25 Feb 2018 01:27:19 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 25 Feb 2018 01:27:19 GMT دلار بانکی 60 ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۳:۰۸:۰۰ ۳۷,۱۵۰ 13961130130800 37,150 ۱۳۹۶-۱۲-۰۲ ۱۳:۳۷:۰۰ ۳۷,۱۷۵ 13961202133700 37,175 ۱۳۹۶-۱۲-۰۵ ۱۳:۰۷:۰۰ ۳,۷۲۰ 13961205130700 3,720