هندوانه(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=a7mcnz9k,4.1.944tb96k4k5j6gk.gz,7egp.om8t4k4gu.6unje4mkog.jz66pmtu7.8,47o.41jnk6.nrwo94 Wed, 15 Mar 2017 19:54:11 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 15 Mar 2017 19:54:11 GMT هندوانه(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) 60 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۵۵:۰۰ ۱۵,۰۰۰ 13951221145500 15,000 ۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۱۶:۲۱:۰۰ ۱۵,۰۰۰ 13951223162100 15,000 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵ ۱۳:۱۰:۰۰ ۱۹,۰۰۰ 13951225131000 19,000