مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=d.xc0it2hyz2f4e6ttqy.4mymy.a2w2epf.h9snmiw07.ysyzm2f4zmsw5.2yyhnizp9.e7.zswi2.0yfy59601ts Sun, 28 May 2017 14:53:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 28 May 2017 14:53:10 GMT مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) 60 ۱۳۹۶-۰۳-۰۲ ۱۵:۴۳:۰۰ ۳,۱۸۹,۶۱۳ 13960302154300 3,189,613 ۱۳۹۶-۰۳-۰۶ ۱۶:۰۷:۰۰ ۱,۴۴۸,۶۳۱ 13960306160700 1,448,631