مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=b.52bmhulrgu8k4phh1r.kerer.iu,u4n8.l0f9em,b7.rargeu8k5ef,w.urrl9mgn0.47.5a,mu.br5rz0pbchf Wed, 19 Jul 2017 17:50:05 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 19 Jul 2017 17:50:05 GMT مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) 60 ۱۳۹۶-۰۴-۲۴ ۱۴:۳۸:۰۰ ۲,۰۲۳,۲۸۰ 13960424143800 2,023,280 ۱۳۹۶-۰۴-۲۵ ۱۶:۰۷:۰۰ ۲,۰۵۱,۷۷۱ 13960425160700 2,051,771 ۱۳۹۶-۰۴-۲۶ ۱۵:۰۲:۰۰ ۲,۲۸۶,۶۷۱ 13960426150200 2,286,671 ۱۳۹۶-۰۴-۲۷ ۱۴:۰۲:۰۰ ۱,۷۵۷,۵۸۶ 13960427140200 1,757,586 ۱۳۹۶-۰۴-۲۸ ۱۲:۱۱:۰۰ ۱,۴۳۶,۹۰۰ 13960428121100 1,436,900