مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=d.xc0it2hyz2f4e6ttqy.4mymy.a2w2epf.h9snmiw07.y5yzm2f4zmswx.2yyhnizp9.e7.x9wi2.0y5y59601ts Sun, 24 Sep 2017 11:40:25 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 24 Sep 2017 11:40:25 GMT مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) 60 ۱۳۹۶-۰۶-۲۷ ۱۳:۳۷:۰۰ ۱,۰۷۳,۵۹۳ 13960627133700 1,073,593 ۱۳۹۶-۰۶-۲۸ ۱۴:۳۵:۰۰ ۲,۱۲۳,۲۶۳ 13960628143500 2,123,263 ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۱۴:۵۱:۰۰ ۲,۵۰۷,۴۸۶ 13960629145100 2,507,486 ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۳:۵۶:۰۰ ۴,۰۳۴,۵۱۷ 13960701135600 4,034,517