مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=e.w48mhb2j7bzd1ihhlj.dkjkj.9btb1az.2fxokmt85.jwj7kbzdxkxt7.bjj2om7af.15.wwtmb.8jejfpi8chx Sun, 20 May 2018 15:08:31 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 20 May 2018 15:08:31 GMT مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) 60 ۱۳۹۷-۰۲-۲۴ ۱۳:۱۱:۰۰ ۱,۶۷۴,۴۴۷ 13970224131100 1,674,447 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵ ۱۳:۵۰:۰۰ ۱,۶۳۰,۳۳۱ 13970225135000 1,630,331 ۱۳۹۷-۰۲-۲۹ ۱۷:۴۹:۰۰ ۱,۸۴۵,۱۷۵ 13970229174900 1,845,175 ۱۳۹۷-۰۲-۳۰ ۱۳:۴۹:۰۰ ۹,۰۹۷,۴۴۷ 13970230134900 9,097,447