مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=a.ucn79k,4wk6zt199b4.zg4g4.5kjkt86.,ieog7jnp.4u4wgk6zwgejm.k44,o7w8i.tp.e6j7k.n4w40i1nr9e Tue, 25 Apr 2017 18:45:37 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Tue, 25 Apr 2017 18:45:37 GMT مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) 60 ۱۳۹۶-۰۲-۰۳ ۱۹:۲۵:۰۰ ۳,۲۰۸,۷۵۶ 13960203192500 3,208,756