مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=g.xo9ekrvazrq,54kkma.,jaja.pr-r5iq.v3wyje-92.ayazjrq,zjw-x.raavyezi3.52.x7-er.9a3au349ckw Thu, 23 Nov 2017 00:36:05 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Thu, 23 Nov 2017 00:36:05 GMT مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) 60 ۱۳۹۶-۰۸-۲۷ ۱۴:۰۳:۰۰ ۱,۱۷۴,۳۲۱ 13960827140300 1,174,321 ۱۳۹۶-۰۸-۳۰ ۱۴:۲۵:۰۰ ۴,۴۴۲,۱۷۳ 13960830142500 4,442,173 ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ ۱۳:۲۳:۰۰ ۲,۸۲۲,۲۶۶ 13960901132300 2,822,266