مثقال طلا در بازار تهران http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ffy3dk6ipw.a.6wwr96yiwig5y7i.7kpfm7s.1v8rwiw7x.x1d5mwyi17.5kyxsvrcf.8pwft.wa5di0.6w0od Wed, 22 Nov 2017 13:42:38 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 22 Nov 2017 13:42:38 GMT مثقال طلا در بازار تهران 60 ۱۳۹۶-۰۸-۲۷ ۱۳:۵۳:۰۰ ۵,۵۰۱,۰۰۰ 13960827135300 5,501,000 ۱۳۹۶-۰۸-۳۰ ۱۴:۱۱:۰۰ ۵,۴۵۶,۰۰۰ 13960830141100 5,456,000 ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ ۱۳:۱۰:۰۰ ۵,۴۹۶,۰۰۰ 13960901131000 5,496,000