مثقال طلا در بازار تهران http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=emz48dhb2j.i.hjj1lhzbjb9tzkb.kd2mxk5.opa1jbjk7.7f8txjwbok.tdz75p1pm.a2jmf.jit8bw.hjwc8 Sun, 24 Sep 2017 14:44:38 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 24 Sep 2017 14:44:38 GMT مثقال طلا در بازار تهران 60 ۱۳۹۶-۰۶-۲۷ ۱۳:۲۸:۰۰ ۵,۲۸۷,۰۰۰ 13960627132800 5,287,000 ۱۳۹۶-۰۶-۲۸ ۱۴:۲۶:۰۰ ۵,۲۵۴,۰۰۰ 13960628142600 5,254,000 ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۱۴:۴۳:۰۰ ۵,۲۸۱,۰۰۰ 13960629144300 5,281,000 ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۳:۳۸:۰۰ ۵,۱۹۸,۰۰۰ 13960701133800 5,198,000 ۱۳۹۶-۰۷-۰۲ ۱۲:۵۵:۰۰ ۵,۲۳۶,۰۰۰ 13960702125500 5,236,000