مثقال طلا در بازار تهران http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ffy3dk6ipw.a.6wwr96yiwig5y7i.7kpfm7s.1e8rwiw7m.x0d5mwxi17.5kyxser0f.8pwfj.wa5di0.6w0od Sun, 20 May 2018 13:59:36 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 20 May 2018 13:59:36 GMT مثقال طلا در بازار تهران 60 ۱۳۹۷-۰۲-۲۴ ۱۳:۰۱:۰۰ ۸,۰۰۷,۰۰۰ 13970224130100 8,007,000 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵ ۱۳:۳۰:۰۰ ۸,۰۴۲,۰۰۰ 13970225133000 8,042,000 ۱۳۹۷-۰۲-۲۹ ۱۳:۵۶:۰۰ ۷,۹۷۰,۰۰۰ 13970229135600 7,970,000 ۱۳۹۷-۰۲-۳۰ ۱۳:۴۱:۰۰ ۷,۸۲۵,۰۰۰ 13970230134100 7,825,000