مثقال طلا در بازار تهران http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=jgv5e3qfwu.z.quu9rqvfufs-v2f.23wgt20.hin9ufu2t.vye-tuyfh2.-3vv0i9yg.nwugx.uz-ef8.qu87e Thu, 19 Jan 2017 15:35:51 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Thu, 19 Jan 2017 15:35:51 GMT مثقال طلا در بازار تهران 60 ۱۳۹۵-۱۰-۲۷ ۱۱:۴۸:۰۰ ۵,۰۱۳,۰۰۰ 13951027114800 5,013,000 ۱۳۹۵-۱۰-۲۸ ۱۷:۴۸:۰۰ ۴,۹۹۹,۰۰۰ 13951028174800 4,999,000 ۱۳۹۵-۱۰-۲۹ ۱۷:۲۱:۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ 13951029172100 4,992,000