مثقال طلا در بازار تهران http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ieznas1cxt.2.1ttio1zctcb0zlc.lsxeplm.3q8itctlu.uwa0ptzc3l.0szumqi5e.8xteq.t20acr.1trja Sun, 23 Jul 2017 23:02:51 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 23 Jul 2017 23:02:51 GMT مثقال طلا در بازار تهران 60 ۱۳۹۶-۰۴-۲۶ ۱۴:۵۰:۰۰ ۴,۹۲۴,۵۰۰ 13960426145000 4,924,500 ۱۳۹۶-۰۴-۲۷ ۱۳:۵۳:۰۰ ۴,۹۲۹,۵۰۰ 13960427135300 4,929,500 ۱۳۹۶-۰۴-۲۸ ۱۱:۵۹:۰۰ ۴,۹۲۴,۰۰۰ 13960428115900 4,924,000 ۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۴:۴۰:۰۰ ۴,۹۶۵,۵۰۰ 13960431144000 4,965,500 ۱۳۹۶-۰۵-۰۱ ۱۴:۵۹:۰۰ ۴,۹۶۰,۰۰۰ 13960501145900 4,960,000