مثقال طلا در بازار تهران http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=bm82bkhulr.p.hrr41h8urui,8eu.eklmfe7.90n4rureg.85b,frsu9e.,k887048m.nlrm9.rp,bu5.hr5cb Sat, 24 Feb 2018 15:38:47 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sat, 24 Feb 2018 15:38:47 GMT مثقال طلا در بازار تهران 60 ۱۳۹۶-۱۱-۲۹ ۱۴:۲۸:۰۰ ۶,۱۴۰,۰۰۰ 13961129142800 6,140,000 ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۳:۰۲:۰۰ ۶,۲۰۹,۰۰۰ 13961130130200 6,209,000 ۱۳۹۶-۱۲-۰۲ ۱۳:۳۵:۰۰ ۶,۲۳۸,۰۰۰ 13961202133500 6,238,000 ۱۳۹۶-۱۲-۰۵ ۱۳:۰۵:۰۰ ۶,۲۹۰,۰۰۰ 13961205130500 6,290,000