مثقال طلا در بازار تهران http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=emz48dhb2j.i.hjj1lhzbjb9tzkb.kd2mxk5.opa1jbjk7.7x8txjfbok.tdz75p1xm.a2jmz.jit8b7.hjwc8 Sun, 28 May 2017 14:52:20 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 28 May 2017 14:52:20 GMT مثقال طلا در بازار تهران 60 ۱۳۹۶-۰۳-۰۱ ۱۶:۱۶:۰۰ ۴,۹۷۹,۰۰۰ 13960301161600 4,979,000 ۱۳۹۶-۰۳-۰۲ ۱۵:۳۱:۰۰ ۴,۹۹۱,۰۰۰ 13960302153100 4,991,000 ۱۳۹۶-۰۳-۰۶ ۱۵:۴۹:۰۰ ۴,۹۶۵,۵۰۰ 13960306154900 4,965,500 ۱۳۹۶-۰۳-۰۷ ۱۴:۴۰:۰۰ ۴,۹۷۱,۰۰۰ 13960307144000 4,971,000