دلار آزاد http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ffm3dk6ipw.a.6wwr96yiwig5y7i.7kpfm7s.1v8rwiw7x.xmd5mwvi17.5kyxsvr0f.8pwfy.wa5dim.doyy6w Sat, 27 May 2017 16:05:35 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sat, 27 May 2017 16:05:35 GMT دلار آزاد 60 ۱۳۹۶-۰۲-۳۱ ۱۹:۳۴:۰۰ ۳۷,۴۰۰ 13960231193400 37,400 ۱۳۹۶-۰۳-۰۲ ۱۵:۳۸:۰۰ ۳۷,۵۷۰ 13960302153800 37,570 ۱۳۹۶-۰۳-۰۶ ۱۶:۰۲:۰۰ ۳۷,۴۴۰ 13960306160200 37,440