ارزش بازار(ميليارد ريال) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=f.03df6ipwxiykra669w.k7w7w.gi5ir8y.ptm17f5ds.w0wy7iykx7m5c.iwwp1fy8t.rs.x05fi.dw0w1vado6m Sun, 26 Feb 2017 21:01:00 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 26 Feb 2017 21:01:00 GMT ارزش بازار(ميليارد ريال) 60 ۱۳۹۵-۱۲-۰۲ ۱۵:۰۶:۰۰ ۳,۲۵۷,۹۹۱ 13951202150600 3,257,991 ۱۳۹۵-۱۲-۰۸ ۱۳:۱۳:۰۰ ۳,۲۵۳,۵۲۴ 13951208131300 3,253,524