ارزش بازار(ميليارد ريال) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=c.idqkba,2xasc-8bb62.cy2y2.laza-fs.,e1oykzqg.2i2xyascxy1zp.a22,okxfe.-g.1szka.q2x2oe8q9b1 Tue, 25 Apr 2017 18:46:05 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Tue, 25 Apr 2017 18:46:05 GMT ارزش بازار(ميليارد ريال) 60 ۱۳۹۶-۰۲-۰۳ ۱۹:۲۷:۰۰ ۳,۳۱۴,۹۸۵ 13960203192700 3,314,985