ارزش بازار(ميليارد ريال) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=f.03df6ipwxiykra669w.k7w7w.gi5ir8y.pvm17f5ds.wewx7iykx7m50.iwwp1fx8v.rs.0v5fi.dwew1vado6m Sun, 24 Sep 2017 09:07:57 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 24 Sep 2017 09:07:57 GMT ارزش بازار(ميليارد ريال) 60 ۱۳۹۶-۰۶-۲۷ ۱۳:۳۹:۰۰ ۳,۳۳۷,۶۷۵ 13960627133900 3,337,675 ۱۳۹۶-۰۶-۲۸ ۱۴:۳۶:۰۰ ۳,۳۷۴,۳۲۳ 13960628143600 3,374,323 ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۱۴:۵۲:۰۰ ۳,۳۹۲,۵۱۴ 13960629145200 3,392,514 ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۳:۵۷:۰۰ ۳,۳۸۶,۸۴۳ 13960701135700 3,386,843