ارزش بازار(ميليارد ريال) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=f.03df6ipwxiykra669w.k7w7w.gi5ir8y.pvm17f5ds.wmwx7iykx7m5e.iwwp1fx8v.rs.xm5fi.dwyw1vado6m Sun, 28 May 2017 03:23:05 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 28 May 2017 03:23:05 GMT ارزش بازار(ميليارد ريال) 60 ۱۳۹۶-۰۳-۰۲ ۱۵:۴۵:۰۰ ۳,۳۱۱,۴۶۷ 13960302154500 3,311,467 ۱۳۹۶-۰۳-۰۶ ۱۶:۰۸:۰۰ ۳,۳۰۰,۵۱۳ 13960306160800 3,300,513