موز خوشه ای(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ckpdqcba,2.8.b22-6bsa2alzsya.yc,k1yg.opf-2a2yi.siqz12paoy.zcssgp-ik.f,2ko.28zqas.q9iob2 Wed, 15 Mar 2017 13:32:45 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 15 Mar 2017 13:32:45 GMT موز خوشه ای(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) 60 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۵۵:۰۰ ۴۲,۰۰۰ 13951221145500 42,000 ۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۱۶:۲۱:۰۰ ۴۲,۰۰۰ 13951223162100 42,000 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵ ۱۳:۱۱:۰۰ ۴۴,۸۰۰ 13951225131100 44,800