موز خوشه ای(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=iewnas1cxt.2.1ttio1zctcb0zlc.lsxeplm.3w8itctlu.zra0pt5c3l.0szzmwize.8xtev.t20acr.ajr31t Wed, 22 Feb 2017 18:59:09 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 22 Feb 2017 18:59:09 GMT موز خوشه ای(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) 60 ۱۳۹۵-۱۱-۳۰ ۱۴:۴۶:۰۰ ۳۹,۵۰۰ 13951130144600 39,500 ۱۳۹۵-۱۲-۰۲ ۱۵:۳۴:۰۰ ۳۹,۵۰۰ 13951202153400 39,500