نفت خام اوپک(دلار/بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=dinc04t2hy.6.tyyeqtf2y2awfm2.m4hism7.nkpey2ymx.fx0wsyk2nm.w4ff7kexi.phyin.y6w02f.yts910f Wed, 15 Mar 2017 21:29:22 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 15 Mar 2017 21:29:22 GMT نفت خام اوپک(دلار/بشكه) 60 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۵۹:۰۰ ۵۴ 13951221145900 54 ۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۱۵:۰۸:۰۰ ۵۴ 13951223150800 54 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵ ۱۲:۳۱:۰۰ ۴۹ 13951225123100 49