نفت خام اوپک(دلار/بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=dinc04t2hy.6.tyyeqtf2y2awfm2.m4hism7.n9pey2ymz.fx0wsyk2nm.w4ff79efi.phyin.y6w02x.yts910f Sat, 24 Feb 2018 13:09:43 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sat, 24 Feb 2018 13:09:43 GMT نفت خام اوپک(دلار/بشكه) 60 ۱۳۹۶-۱۱-۲۹ ۱۴:۲۳:۰۰ ۶۲ 13961129142300 62 ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۲:۵۶:۰۰ ۶۲ 13961130125600 62 ۱۳۹۶-۱۲-۰۲ ۱۳:۳۲:۰۰ ۶۲ 13961202133200 62 ۱۳۹۶-۱۲-۰۵ ۱۳:۰۲:۰۰ ۶۳ 13961205130200 63