نفت خام اوپک(دلار/بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=a7ocnz9k,4.1.944tb96k4k5j6gk.gz,7egp.oi8t4k4gw.wmnje46kog.jz6wpity7.8,47i.41jnku.49eirn6 Sun, 23 Jul 2017 23:05:13 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 23 Jul 2017 23:05:13 GMT نفت خام اوپک(دلار/بشكه) 60 ۱۳۹۶-۰۴-۲۶ ۱۴:۴۶:۰۰ ۴۶ 13960426144600 46 ۱۳۹۶-۰۴-۲۷ ۱۳:۴۶:۰۰ ۴۶ 13960427134600 46 ۱۳۹۶-۰۴-۲۸ ۱۱:۵۴:۰۰ ۴۷ 13960428115400 47 ۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۴:۳۳:۰۰ ۴۷ 13960431143300 47 ۱۳۹۶-۰۵-۰۱ ۱۴:۴۲:۰۰ ۴۷ 13960501144200 47