نفت خام اوپک(دلار/بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=howgn43tu2.d.322083zt2tfez1t.14uox1h.w-r02t21v.vwnex2ztw1.e4zvh-06o.ru2om.2denti.23x-5nz Wed, 22 Nov 2017 15:45:57 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 22 Nov 2017 15:45:57 GMT نفت خام اوپک(دلار/بشكه) 60 ۱۳۹۶-۰۸-۲۷ ۱۳:۴۸:۰۰ ۶۱ 13960827134800 61 ۱۳۹۶-۰۸-۳۰ ۱۴:۰۶:۰۰ ۶۰ 13960830140600 60 ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ ۱۳:۰۷:۰۰ ۶۰ 13960901130700 60