نفت خام اوپک(دلار/بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=a7ocnz9k,4.1.944tb96k4k5j6gk.gz,7egp.oi8t4k4gw.w0nje4ykog.jz6wpiti7.8,47o.41jnku.49eirn6 Tue, 26 Sep 2017 12:17:14 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Tue, 26 Sep 2017 12:17:14 GMT نفت خام اوپک(دلار/بشكه) 60 ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۱۴:۳۸:۰۰ ۵۴ 13960629143800 54 ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۳:۳۴:۰۰ ۵۵ 13960701133400 55 ۱۳۹۶-۰۷-۰۲ ۱۱:۵۹:۰۰ ۵۵ 13960702115900 55 ۱۳۹۶-۰۷-۰۳ ۱۳:۳۹:۰۰ ۵۵ 13960703133900 55