نفت خام اوپک(دلار/بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=bm92bkhulr.p.hrr41h8urui,8eu.eklmfe7.9sn4rureg.88b,fr8u9e.,k887s4gm.nlrms.rp,bu5.rhf0cb8 Fri, 20 Jan 2017 09:57:44 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Fri, 20 Jan 2017 09:57:44 GMT نفت خام اوپک(دلار/بشكه) 60 ۱۳۹۵-۱۰-۲۷ ۱۱:۳۸:۰۰ ۵۲ 13951027113800 52 ۱۳۹۵-۱۰-۲۸ ۱۷:۳۹:۰۰ ۵۲ 13951028173900 52 ۱۳۹۵-۱۰-۲۹ ۱۷:۱۶:۰۰ ۵۲ 13951029171600 52