قیر(ريال/ كيلوگرم) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=a7ocnz9k,4.1.944tb96k4k5j6gk.gz,7egp.oi8t4k4gw.wunje4ykog.jz6wpit67.8,47o.41jnku.49m6rny Mon, 24 Apr 2017 19:15:59 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Mon, 24 Apr 2017 19:15:59 GMT قیر(ريال/ كيلوگرم) 60 ۱۳۹۶-۰۱-۳۰ ۱۷:۰۹:۰۰ ۸,۴۹۸ 13960130170900 8,498 ۱۳۹۶-۰۲-۰۳ ۱۹:۳۹:۰۰ ۸,۴۹۸ 13960203193900 8,498