قیر(ريال/ كيلوگرم) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=geyo9,krva.4.kaa5mkqrarp-qjr.j,vewj2.y3i5arajz.qx9-wa3ryj.-,qq235qe.ivaez.a4-9rw.aknqc9t Sun, 25 Feb 2018 04:56:50 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 25 Feb 2018 04:56:50 GMT قیر(ريال/ كيلوگرم) 60 ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۲:۵۶:۰۰ ۱۳,۲۰۰ 13961130125600 13,200 ۱۳۹۶-۱۲-۰۲ ۱۳:۳۲:۰۰ ۱۳,۵۰۰ 13961202133200 13,500 ۱۳۹۶-۱۲-۰۵ ۱۳:۰۲:۰۰ ۱۳,۵۰۰ 13961205130200 13,500