قیر(ريال/ كيلوگرم) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=geyo9,krva.4.kaa5mkqrarp-qjr.j,vewj2.y3i5arajz.zw9-wauryj.-,qz235we.ivaeq.a4-9rz.aknqc9t Sun, 28 May 2017 14:51:50 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 28 May 2017 14:51:50 GMT قیر(ريال/ كيلوگرم) 60 ۱۳۹۶-۰۳-۰۱ ۱۵:۵۹:۰۰ ۸,۹۱۸ 13960301155900 8,918 ۱۳۹۶-۰۳-۰۲ ۱۵:۲۷:۰۰ ۸,۹۱۸ 13960302152700 8,918 ۱۳۹۶-۰۳-۰۶ ۱۵:۴۵:۰۰ ۹,۲۰۴ 13960306154500 9,204 ۱۳۹۶-۰۳-۰۷ ۱۴:۳۳:۰۰ ۹,۰۹۵ 13960307143300 9,095