قیر(ريال/ كيلوگرم) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=dinc04t2hy.6.tyyeqtf2y2awfm2.m4hism7.nkpey2ymx.fx0wsyk2nm.w4ff7kexi.phyin.y6w02f.ytkf10o Wed, 15 Mar 2017 21:22:55 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 15 Mar 2017 21:22:55 GMT قیر(ريال/ كيلوگرم) 60 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰ ۸,۸۴۸ 13951221150000 8,848 ۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۱۵:۰۸:۰۰ ۸,۸۴۸ 13951223150800 8,848 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵ ۱۲:۳۲:۰۰ ۸,۸۴۸ 13951225123200 8,848