قیر(ريال/ كيلوگرم) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=bm92bkhulr.p.hrr41h8urui,8eu.eklmfe7.9sn4ruref.8gb,frgu9e.,k887s4gm.nlrma.rp,bu5.rhs8cba Thu, 19 Jan 2017 05:21:30 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Thu, 19 Jan 2017 05:21:30 GMT قیر(ريال/ كيلوگرم) 60 ۱۳۹۵-۱۰-۲۷ ۱۱:۳۹:۰۰ ۸,۸۶۱ 13951027113900 8,861 ۱۳۹۵-۱۰-۲۸ ۱۷:۴۰:۰۰ ۸,۸۶۱ 13951028174000 8,861 ۱۳۹۵-۱۰-۲۹ ۱۷:۱۷:۰۰ ۸,۸۶۱ 13951029171700 8,861