انرژی + نمودار http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=a7ocnz9k,4.1.944tb96k4k5j6gk.gz,7egp.o08t4k4gu.wenje4wkog.jz6wp0tu7.8,4jnwu.k4 Sun, 10 Jun 2018 23:36:29 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 10 Jun 2018 23:36:29 GMT انرژی 60 نفت برنت(دلار/بشكه) مقدار: ۷۶ / تغییر: (%۰.۷۷) +۰.۵۹ / کمترین: ۷۶ / بیشترین: ۷۶ 76 (%0.77) +0.59 76 76 نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه) مقدار: ۶۶ / تغییر: (%۰.۸۲) +۰.۵۴ / کمترین: ۶۵ / بیشترین: ۶۶ 66 (%0.82) +0.54 65 66 نفت خام اوپک(دلار/بشكه) مقدار: ۷۵ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۷۵ / بیشترین: ۷۵ 75 (%0) 0 75 75 گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو) مقدار: ۳ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۳ / بیشترین: ۳ 3 (%0) 0 3 3 قیر(ريال/ كيلوگرم) مقدار: ۱۵,۵۶۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۱۵,۵۶۰ / بیشترین: ۱۵,۵۶۰ 15,560 (%0) 0 15,560 15,560