دلار کانادا http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=jgt5e3qfwu.z.quu9rqvfufs-v2f.23wgt20.hmn9ufu2y.yte-tuofh2.-3vy0m9tg.nwug8.uz-efy.e7xvqu Mon, 29 May 2017 04:23:25 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Mon, 29 May 2017 04:23:25 GMT دلار کانادا 60 ۱۳۹۶-۰۳-۰۲ ۱۵:۳۷:۰۰ ۲۸,۶۳۰ 13960302153700 28,630 ۱۳۹۶-۰۳-۰۶ ۱۶:۰۱:۰۰ ۲۸,۶۰۰ 13960306160100 28,600 ۱۳۹۶-۰۳-۰۷ ۱۴:۴۶:۰۰ ۲۸,۵۴۰ 13960307144600 28,540