دلار کانادا http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=emx48dhb2j.i.hjj1lhzbjb9tzkb.kd2mxk5.ona1jbjkw.zw8txjnbok.tdzz5n1wm.a2jmo.jit8bz.8cezhj Wed, 15 Mar 2017 22:01:13 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 15 Mar 2017 22:01:13 GMT دلار کانادا 60 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۲۰:۰۰ ۲۸,۹۱۰ 13951221142000 28,910 ۱۳۹۵-۱۲-۲۲ ۱۷:۳۷:۰۰ ۲۸,۷۸۰ 13951222173700 28,780 ۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۱۴:۵۲:۰۰ ۲۸,۹۶۰ 13951223145200 28,960 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵ ۱۲:۴۴:۰۰ ۲۹,۸۲۰ 13951225124400 29,820