کرولا (بازار/ تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=jga5e3qfwu.z.quu9rqvfufs-v2f.23wgt20.hmn9ufu2y.yte-tumfh2.-3vy0m98g.nwugv.uz-eft.e7aiqu Sat, 27 May 2017 19:17:21 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sat, 27 May 2017 19:17:21 GMT کرولا (بازار/ تومان) 60 ۱۳۹۶-۰۲-۳۱ ۱۹:۵۷:۰۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ 13960231195700 128,000,000 ۱۳۹۶-۰۳-۰۶ ۱۶:۲۰:۰۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ 13960306162000 128,000,000