کرولا (بازار/ تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ckmdqcba,2.8.b22-6bsa2alzsya.yc,k1yg.oef-2a2yx.xiqz120aoy.zcsxge-sk.f,2ko.28zqai.q9mpb2 Mon, 24 Apr 2017 08:43:31 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Mon, 24 Apr 2017 08:43:31 GMT کرولا (بازار/ تومان) 60 ۱۳۹۶-۰۱-۳۰ ۱۷:۳۷:۰۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ 13960130173700 128,000,000 ۱۳۹۶-۰۲-۰۳ ۱۹:۳۱:۰۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ 13960203193100 128,000,000