کرولا (بازار/ تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=emf48dhb2j.i.hjj1lhzbjb9tzkb.kd2mxk5.opa1jbjk7.7n8txjwbok.tdz75p1em.a2jmf.jit8bw.8cfnhj Mon, 24 Jul 2017 19:56:12 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Mon, 24 Jul 2017 19:56:12 GMT کرولا (بازار/ تومان) 60 ۱۳۹۶-۰۴-۲۷ ۱۴:۴۷:۰۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ 13960427144700 128,000,000 ۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۶:۰۰:۰۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ 13960431160000 128,000,000 ۱۳۹۶-۰۵-۰۲ ۱۵:۰۵:۰۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ 13960502150500 128,000,000