سوناتا (بازار/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ieynas1cxt.2.1ttio1zctcb0zlc.lsxeplm.3q8itctlu.uya0ptrc3l.0szumqiqe.8xtey.t20acr.t1qwjap Sun, 24 Sep 2017 11:00:56 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 24 Sep 2017 11:00:56 GMT سوناتا (بازار/تومان) 60 ۱۳۹۶-۰۶-۲۷ ۱۴:۰۸:۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ 13960627140800 168,000,000 ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۴:۲۱:۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ 13960701142100 168,000,000