بادمجان(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=fft3dk6ipw.a.6wwr96yiwig5y7i.7kpfm7s.1t8rwiw70.y0d5mwti17.5kyystr0f.8pwf1.wa5diy.dot16w Wed, 15 Mar 2017 16:17:28 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 15 Mar 2017 16:17:28 GMT بادمجان(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) 60 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۵۴:۰۰ ۱۸,۵۰۰ 13951221145400 18,500 ۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۱۶:۲۰:۰۰ ۱۸,۵۰۰ 13951223162000 18,500 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵ ۱۳:۱۵:۰۰ ۱۸,۵۰۰ 13951225131500 18,500