گوشی موبايل و سيم كارت + نمودار http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=d.fc0it2hyf2f4e6ttqy.4mymy.a2w2epf.hosnmiw07.yxyfm2f4xmswo.2yyhnifpo.e7woxf2.0y Mon, 14 Mar 2016 21:48:21 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Mon, 14 Mar 2016 21:48:21 GMT گوشی موبايل و سيم كارت 60 Huawei Honor 7 - 16GB مقدار: ۱,۲۵۸,۰۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۱,۲۵۸,۰۰۰ / بیشترین: ۱,۲۵۸,۰۰۰ 1,258,000 (%0) 0 1,258,000 1,258,000 Huawei Ascend Mate 7 - 16GB مقدار: ۱,۱۳۳,۰۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۱,۱۳۳,۰۰۰ / بیشترین: ۱,۱۳۳,۰۰۰ 1,133,000 (%0) 0 1,133,000 1,133,000 Apple iPhone 6 - 64GB مقدار: ۲,۴۹۸,۰۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۲,۴۹۸,۰۰۰ / بیشترین: ۲,۴۹۸,۰۰۰ 2,498,000 (%0) 0 2,498,000 2,498,000 Apple iPhone 6s Plus - 64GB مقدار: ۳,۰۹۸,۰۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۳,۰۹۸,۰۰۰ / بیشترین: ۳,۰۹۸,۰۰۰ 3,098,000 (%0) 0 3,098,000 3,098,000 سیمکارت همراه اول دائمی صفر کد 5- ريال مقدار: ۶,۰۰۰,۰۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۶,۰۰۰,۰۰۰ / بیشترین: ۶,۰۰۰,۰۰۰ 6,000,000 (%0) 0 6,000,000 6,000,000 سیمکارت همراه اول دائمی صفر کد 6- ريال مقدار: ۵,۰۰۰,۰۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۵,۰۰۰,۰۰۰ / بیشترین: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 5,000,000 (%0) 0 5,000,000 5,000,000 سیمکارت همراه اول دائمی صفر کد 7- ريال مقدار: ۴,۵۰۰,۰۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۴,۵۰۰,۰۰۰ / بیشترین: ۴,۵۰۰,۰۰۰ 4,500,000 (%0) 0 4,500,000 4,500,000 سیمکارت همراه اول دائمی صفر کد 8- ريال مقدار: ۴,۵۰۰,۰۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۴,۵۰۰,۰۰۰ / بیشترین: ۴,۵۰۰,۰۰۰ 4,500,000 (%0) 0 4,500,000 4,500,000 سیمکارت همراه اول دائمی صفر کد1 - ريال مقدار: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ / بیشترین: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ 27,000,000 (%0) 0 27,000,000 27,000,000 سیمکارت همراه اول دائمی صفر کد2 - ريال مقدار: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ / بیشترین: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ 15,000,000 (%0) 0 15,000,000 15,000,000 سیمکارت همراه اول دائمی صفر کد4 - ريال مقدار: ۷,۵۰۰,۰۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۷,۵۰۰,۰۰۰ / بیشترین: ۷,۵۰۰,۰۰۰ 7,500,000 (%0) 0 7,500,000 7,500,000 HTC One M9 Plus مقدار: ۱۶,۱۸۰,۰۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۱۶,۱۸۰,۰۰۰ / بیشترین: ۱۶,۱۸۰,۰۰۰ 16,180,000 (%0) 0 16,180,000 16,180,000 HTC One A9 - 16GB مقدار: ۱,۳۸۸,۰۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۱,۳۸۸,۰۰۰ / بیشترین: ۱,۳۸۸,۰۰۰ 1,388,000 (%0) 0 1,388,000 1,388,000 Samsung Galaxy S6 Edge Plus - G928C 64GB مقدار: ۲,۴۲۸,۰۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۲,۴۲۸,۰۰۰ / بیشترین: ۲,۴۲۸,۰۰۰ 2,428,000 (%0) 0 2,428,000 2,428,000 Samsung Galaxy Note 5 N920C 32GB مقدار: ۲,۰۱۸,۰۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۲,۰۱۸,۰۰۰ / بیشترین: ۲,۰۱۸,۰۰۰ 2,018,000 (%0) 0 2,018,000 2,018,000