میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=f.y3df6ipwxiykra669w.k7w7w.gi5ir8y.ptm17f5ds.w0wy7iyk07m5t.iwwp1fy8t.rs.y05fi.dw1wmcado6y Wed, 15 Mar 2017 12:44:25 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 15 Mar 2017 12:44:25 GMT میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۱۳:۰۰ ۱,۴۵۵ 13951221141300 1,455 ۱۳۹۵-۱۲-۲۲ ۱۷:۴۴:۰۰ ۱,۴۵۵ 13951222174400 1,455 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵ ۱۲:۳۵:۰۰ ۱,۴۵۵ 13951225123500 1,455