میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=h.zgno3tu2vtz40d3382.41212.ftet0rz.u-xw1oenh.2i2z1tz4v1xez.t22uwozr-.0h.izeot.n2m2x6dn53z Tue, 20 Feb 2018 09:05:58 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Tue, 20 Feb 2018 09:05:58 GMT میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۶-۱۱-۲۵ ۱۳:۰۸:۰۰ ۲,۳۲۵ 13961125130800 2,325 ۱۳۹۶-۱۱-۲۸ ۱۵:۳۸:۰۰ ۲,۳۴۰ 13961128153800 2,340 ۱۳۹۶-۱۱-۲۹ ۱۴:۲۶:۰۰ ۲,۳۴۰ 13961129142600 2,340 ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۳:۰۰:۰۰ ۲,۳۴۰ 13961130130000 2,340