میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=i.znae1cxtuczsi211ot.sltlt.bc0ci8z.xqp3le0am.tptulczsulp0y.cttx3eu8q.im.up0ec.atztpv2aj1z Sun, 28 May 2017 14:51:59 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 28 May 2017 14:51:59 GMT میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۶-۰۳-۰۱ ۱۶:۰۹:۰۰ ۱,۵۲۵ 13960301160900 1,525 ۱۳۹۶-۰۳-۰۲ ۱۵:۳۰:۰۰ ۱,۵۲۰ 13960302153000 1,520 ۱۳۹۶-۰۳-۰۷ ۱۴:۳۷:۰۰ ۱,۵۲۵ 13960307143700 1,525