میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=j.v5egqfwuyfv39zqqru.32u2u.sf-f9nv.wmth2g-e0.uouy2fv3t2t-y.fuuwhgynm.90.8o-gf.euxutoze7qv Tue, 21 Nov 2017 14:47:30 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Tue, 21 Nov 2017 14:47:30 GMT میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۶-۰۸-۲۴ ۱۵:۳۳:۰۰ ۲,۱۲۰ 13960824153300 2,120 ۱۳۹۶-۰۸-۲۷ ۱۳:۵۱:۰۰ ۲,۱۱۰ 13960827135100 2,110 ۱۳۹۶-۰۸-۳۰ ۱۴:۰۹:۰۰ ۲,۱۱۰ 13960830140900 2,110