میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=c.sdqkba,2xasc-8bb62.cy2y2.laza-fs.,e1oykzqg.2p2xyascxy1zs.a22,okxfe.-g.i0zka.q2e2148q9bs Sun, 23 Jul 2017 15:16:40 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 23 Jul 2017 15:16:40 GMT میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۶-۰۴-۲۷ ۱۴:۴۳:۰۰ ۱,۹۷۰ 13960427144300 1,970 ۱۳۹۶-۰۴-۲۸ ۱۱:۵۷:۰۰ ۱,۹۷۰ 13960428115700 1,970 ۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۴:۳۷:۰۰ ۱,۹۴۵ 13960431143700 1,945 ۱۳۹۶-۰۵-۰۱ ۱۴:۵۴:۰۰ ۱,۹۴۵ 13960501145400 1,945