میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=c.sdqkba,2xasc-8bb62.cy2y2.laza-fs.,e1oykzqg.2m2xyascxy1z0.a22,okxfe.-g.iezka.q2o2148q9bs Tue, 26 Sep 2017 12:15:25 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Tue, 26 Sep 2017 12:15:25 GMT میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۱۴:۴۱:۰۰ ۱,۹۸۰ 13960629144100 1,980 ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۳:۳۶:۰۰ ۱,۹۷۰ 13960701133600 1,970