پلاتين(تن/دلار) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=f.y3df6ipwxiykra669w.k7w7w.gi5ir8y.pvm17f5ds.w0wy7iykx7m5t.iwwp1fy8v.rs.0y5fi.dw1wvmado6m Sat, 24 Feb 2018 19:47:11 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sat, 24 Feb 2018 19:47:11 GMT پلاتين(تن/دلار) 60 ۱۳۹۶-۱۱-۲۹ ۱۴:۲۵:۰۰ ۱,۰۰۹ 13961129142500 1,009 ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۲:۵۹:۰۰ ۱,۰۰۹ 13961130125900 1,009 ۱۳۹۶-۱۲-۰۲ ۱۳:۳۴:۰۰ ۱,۰۱۶ 13961202133400 1,016 ۱۳۹۶-۱۲-۰۵ ۱۳:۰۴:۰۰ ۹۹۸ 13961205130400 998