نرخ طلا و سکه + نمودار http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ieznas1cxt.2.1ttio1zctcb0zlc.lsxeplm.3q8itctlu.zra0ptqc3l.0szzmqize.8xt0aqu.ct Sun, 25 Feb 2018 01:20:17 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 25 Feb 2018 01:20:17 GMT نرخ طلا و سکه 60 انس در بازار جهانی(دلار) مقدار: ۱,۳۲۹ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۱,۳۲۹ / بیشترین: ۱,۳۲۹ 1,329 (%0) 0 1,329 1,329 مثقال طلا در بازار تهران مقدار: ۶,۲۹۰,۰۰۰ / تغییر: (%۰.۸۳) +۵۲۰۰۰ / کمترین: ۶,۲۹۰,۰۰۰ / بیشترین: ۶,۲۹۰,۰۰۰ 6,290,000 (%0.83) +52000 6,290,000 6,290,000 گرم طلای 18 در بازار تهران مقدار: ۱,۴۵۲,۱۴۰ / تغییر: (%۱.۱۹) +۱۷۳۱۰ / کمترین: ۱,۴۵۲,۱۴۰ / بیشترین: ۱,۴۵۲,۱۴۰ 1,452,140 (%1.19) +17310 1,452,140 1,452,140 طرح جدید مقدار: ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ / تغییر: (%۰.۳۴) +۵۰۰۰۰ / کمترین: ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ / بیشترین: ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ 14,600,000 (%0.34) +50000 14,600,000 14,600,000 طرح قدیم مقدار: ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ / تغییر: (%۱.۲۵) +۱۸۷۵۰۰ / کمترین: ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ / بیشترین: ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ 15,050,000 (%1.25) +187500 15,050,000 15,050,000 نیم سکه مقدار: ۷,۵۰۰,۰۰۰ / تغییر: (%۲.۱۳) +۱۶۰۰۰۰ / کمترین: ۷,۵۰۰,۰۰۰ / بیشترین: ۷,۵۰۰,۰۰۰ 7,500,000 (%2.13) +160000 7,500,000 7,500,000 ربع سکه مقدار: ۴,۵۰۰,۰۰۰ / تغییر: (%۱.۷۸) +۸۰۰۰۰ / کمترین: ۴,۵۰۰,۰۰۰ / بیشترین: ۴,۵۰۰,۰۰۰ 4,500,000 (%1.78) +80000 4,500,000 4,500,000 سکه گرمی مقدار: ۳,۰۱۰,۰۰۰ / تغییر: (%۱.۹۹) +۶۰۰۰۰ / کمترین: ۳,۰۱۰,۰۰۰ / بیشترین: ۳,۰۱۰,۰۰۰ 3,010,000 (%1.99) +60000 3,010,000 3,010,000