میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=b.82bmhulrgu8k4phh1r.kerer.iu,u4n8.lsf9em,b7.rgr8eu8k5ef,9.urrl9m8ns.47.5g,mu.brfrzfpbchf Wed, 18 Jan 2017 23:42:19 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 18 Jan 2017 23:42:19 GMT میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۵-۱۰-۲۷ ۱۱:۴۴:۰۰ ۱,۶۲۵ 13951027114400 1,625 ۱۳۹۵-۱۰-۲۸ ۱۷:۴۵:۰۰ ۱,۶۲۰ 13951028174500 1,620 ۱۳۹۵-۱۰-۲۹ ۱۷:۲۰:۰۰ ۱,۶۲۰ 13951029172000 1,620