میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=a.6cn79k,4wk6zt199b4.zg4g4.5kjkt86.,ieog7jnp.4a4wgk6zegejw.k44,o7w8i.tp.uaj7k.n4y40e1nr9e Tue, 21 Nov 2017 14:47:37 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Tue, 21 Nov 2017 14:47:37 GMT میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۶-۰۸-۲۴ ۱۵:۳۳:۰۰ ۲,۱۱۵ 13960824153300 2,115 ۱۳۹۶-۰۸-۲۷ ۱۳:۵۲:۰۰ ۲,۱۱۵ 13960827135200 2,115 ۱۳۹۶-۰۸-۳۰ ۱۴:۱۰:۰۰ ۲,۱۱۵ 13960830141000 2,115