میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=b.82bmhulrgu8k4phh1r.kerer.iu,u4n8.l0f9em,b7.r5rgeu8kgef,f.urrl9mgn0.47.58,mu.brwrzfpbchf Sun, 23 Apr 2017 22:13:12 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 23 Apr 2017 22:13:12 GMT میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۶-۰۱-۲۸ ۱۶:۰۰:۰۰ ۱,۵۸۰ 13960128160000 1,580 ۱۳۹۶-۰۱-۳۰ ۱۷:۱۶:۰۰ ۱,۵۷۵ 13960130171600 1,575 ۱۳۹۶-۰۲-۰۳ ۱۹:۰۳:۰۰ ۱,۵۶۰ 13960203190300 1,560