میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=d.fc0it2hyz2f4e6ttqy.4mymy.a2w2epf.h9snmiw07.ykyzm2f4zmswf.2yyhnizp9.e7.xowi2.0y9y5s601ts Sun, 23 Jul 2017 22:50:19 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 23 Jul 2017 22:50:19 GMT میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۶-۰۴-۲۷ ۱۴:۴۳:۰۰ ۱,۹۷۵ 13960427144300 1,975 ۱۳۹۶-۰۴-۲۸ ۱۱:۵۷:۰۰ ۱,۹۷۵ 13960428115700 1,975 ۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۴:۳۸:۰۰ ۱,۹۵۵ 13960431143800 1,955 ۱۳۹۶-۰۵-۰۱ ۱۴:۵۵:۰۰ ۱,۹۴۵ 13960501145500 1,945