میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=j.v5egqfwuyfv39zqqru.32u2u.sf-f9nv.wmth2g-e0.utuy2fv3y2t-a.fuuwhgynm.90.yt-gf.euvuatze7qt Sun, 28 May 2017 14:51:55 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 28 May 2017 14:51:55 GMT میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۶-۰۳-۰۱ ۱۶:۱۰:۰۰ ۱,۵۷۰ 13960301161000 1,570 ۱۳۹۶-۰۳-۰۲ ۱۵:۳۰:۰۰ ۱,۵۷۰ 13960302153000 1,570 ۱۳۹۶-۰۳-۰۷ ۱۴:۳۸:۰۰ ۱,۵۷۰ 13960307143800 1,570