میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=b.82bmhulrgu8k4phh1r.kerer.iu,u4n8.l0f9em,b7.rzrgeu8kgef,f.urrl9mgn0.47.50,mu.brwrzfpbchf Mon, 25 Sep 2017 08:53:55 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Mon, 25 Sep 2017 08:53:55 GMT میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۶-۰۶-۲۸ ۱۴:۲۵:۰۰ ۲,۱۲۰ 13960628142500 2,120 ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۱۴:۴۱:۰۰ ۲,۰۹۰ 13960629144100 2,090 ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۳:۳۷:۰۰ ۲,۰۵۰ 13960701133700 2,050