گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ff13dk6ipw.a.6wwr96yiwig5y7i.7kpfm7s.1t8rwiw7y.y0d5mwxi17.5kyystr0f.8pwfj.wa5dix.w6evody Tue, 28 Feb 2017 02:00:50 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Tue, 28 Feb 2017 02:00:50 GMT گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو) 60 ۱۳۹۵-۱۲-۰۸ ۱۲:۵۱:۰۰ ۳ 13951208125100 3