گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=bm92bkhulr.p.hrr41h8urui,8eu.eklmfe7.9zn4rure5.gfb,frgu9e.,k8g7z4fm.nlrma.rp,bu8.rhz0cb8 Sun, 10 Jun 2018 15:57:19 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 10 Jun 2018 15:57:19 GMT گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو) 60 ۱۳۹۷-۰۳-۱۹ ۱۱:۳۵:۰۰ ۳ 13970319113500 3 ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۱:۵۹:۰۰ ۳ 13970320115900 3