گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=emo48dhb2j.i.hjj1lhzbjb9tzkb.kd2mxk5.opa1jbjk7.7w8txjebok.tdz75p1zm.a2jmo.jit8bw.jhfpc8z Mon, 24 Apr 2017 06:36:28 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Mon, 24 Apr 2017 06:36:28 GMT گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو) 60 ۱۳۹۶-۰۱-۳۰ ۱۷:۱۰:۰۰ ۳ 13960130171000 3 ۱۳۹۶-۰۲-۰۳ ۱۸:۵۷:۰۰ ۳ 13960203185700 3