گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=howgn43tu2.d.322083zt2tfez1t.14uox1h.wmr02t21i.zinex2mtw1.e4zzhm0io.ru2ow.2dentz.23q-5nz Wed, 15 Mar 2017 23:05:33 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 15 Mar 2017 23:05:33 GMT گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو) 60 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۵۹:۰۰ ۳ 13951221145900 3 ۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۱۵:۰۷:۰۰ ۳ 13951223150700 3 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵ ۱۲:۳۳:۰۰ ۳ 13951225123300 3