گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ckodqcba,2.8.b22-6bsa2alzsya.yc,k1yg.opf-2a2yi.sxqz12oaoy.zcssgp-xk.f,2k1.28zqai.2bme9qs Wed, 18 Jan 2017 23:41:49 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 18 Jan 2017 23:41:49 GMT گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو) 60 ۱۳۹۵-۱۰-۲۷ ۱۱:۴۰:۰۰ ۳ 13951027114000 3 ۱۳۹۵-۱۰-۲۸ ۱۷:۴۰:۰۰ ۳ 13951028174000 3 ۱۳۹۵-۱۰-۲۹ ۱۷:۱۷:۰۰ ۳ 13951029171700 3