گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=bm92bkhulr.p.hrr41h8urui,8eu.eklmfe7.9zn4ruref.g5b,frgu9e.,k8g7z45m.nlrma.rp,bu5.rhz0cb8 Sun, 20 May 2018 15:32:26 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 20 May 2018 15:32:26 GMT گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو) 60 ۱۳۹۷-۰۲-۲۴ ۱۲:۵۶:۰۰ ۳ 13970224125600 3 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵ ۱۳:۲۷:۰۰ ۳ 13970225132700 3 ۱۳۹۷-۰۲-۲۹ ۱۳:۵۴:۰۰ ۳ 13970229135400 3 ۱۳۹۷-۰۲-۳۰ ۱۳:۳۸:۰۰ ۳ 13970230133800 3