گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=a7ocnz9k,4.1.944tb96k4k5j6gk.gz,7egp.oi8t4k4gw.wenje40kog.jz6wpite7.8,476.41jnkw.490irn6 Sun, 28 May 2017 14:51:41 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 28 May 2017 14:51:41 GMT گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو) 60 ۱۳۹۶-۰۳-۰۱ ۱۶:۰۰:۰۰ ۳ 13960301160000 3 ۱۳۹۶-۰۳-۰۲ ۱۵:۲۷:۰۰ ۳ 13960302152700 3 ۱۳۹۶-۰۳-۰۶ ۱۵:۴۶:۰۰ ۳ 13960306154600 3 ۱۳۹۶-۰۳-۰۷ ۱۴:۳۴:۰۰ ۳ 13960307143400 3