گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ckodqcba,2.8.b22-6bsa2alzsya.yc,k1yg.oef-2a2yx.xmqz121aoy.zcsxge-ek.f,2k4.28zqai.2bme9qs Mon, 25 Sep 2017 08:53:18 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Mon, 25 Sep 2017 08:53:18 GMT گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو) 60 ۱۳۹۶-۰۶-۲۸ ۱۴:۲۳:۰۰ ۳ 13960628142300 3 ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۱۴:۳۹:۰۰ ۳ 13960629143900 3 ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۳:۳۵:۰۰ ۳ 13960701133500 3 ۱۳۹۶-۰۷-۰۲ ۱۲:۰۰:۰۰ ۳ 13960702120000 3