نفت برنت(دلار/بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=emo48dhb2j.i.hjj1lhzbjb9tzkb.kd2mxk5.opa1jbjk7.7f8txjebok.tdz75p1pm.a2jmo.jit8bw.jhvnc8z Tue, 26 Sep 2017 04:30:21 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Tue, 26 Sep 2017 04:30:21 GMT نفت برنت(دلار/بشكه) 60 ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۱۴:۳۷:۰۰ ۵۶ 13960629143700 56 ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۳:۳۳:۰۰ ۵۷ 13960701133300 57 ۱۳۹۶-۰۷-۰۲ ۱۱:۵۸:۰۰ ۵۷ 13960702115800 57 ۱۳۹۶-۰۷-۰۳ ۱۳:۲۱:۰۰ ۵۶ 13960703132100 56