نفت برنت(دلار/بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=bm92bkhulr.p.hrr41h8urui,8eu.eklmfe7.90n4rureg.g9b,fr8u9e.,k8g704wm.nlrms.rp,bu5.rhwscb8 Wed, 22 Nov 2017 15:46:02 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 22 Nov 2017 15:46:02 GMT نفت برنت(دلار/بشكه) 60 ۱۳۹۶-۰۸-۲۷ ۱۳:۴۷:۰۰ ۶۳ 13960827134700 63 ۱۳۹۶-۰۸-۳۰ ۱۴:۰۶:۰۰ ۶۳ 13960830140600 63 ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ ۱۳:۰۷:۰۰ ۶۳ 13960901130700 63