نفت برنت(دلار/بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=howgn43tu2.d.322083zt2tfez1t.14uox1h.w-r02t21v.vinex2mtw1.e4zvh-0zo.ru2ov.2dentx.236m5nz Tue, 25 Apr 2017 18:49:05 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Tue, 25 Apr 2017 18:49:05 GMT نفت برنت(دلار/بشكه) 60 ۱۳۹۶-۰۱-۳۰ ۱۷:۰۶:۰۰ ۵۵ 13960130170600 55 ۱۳۹۶-۰۲-۰۳ ۱۸:۴۴:۰۰ ۵۲ 13960203184400 52