نفت برنت(دلار/بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=emo48dhb2j.i.hjj1lhzbjb9tzkb.kd2mxk5.opa1jbjk7.7n8txjzbok.tdz75p1em.a2jmp.jit8bw.jhvnc8z Sun, 23 Jul 2017 18:15:44 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 23 Jul 2017 18:15:44 GMT نفت برنت(دلار/بشكه) 60 ۱۳۹۶-۰۴-۲۶ ۱۴:۴۵:۰۰ ۴۹ 13960426144500 49 ۱۳۹۶-۰۴-۲۷ ۱۳:۴۶:۰۰ ۴۸ 13960427134600 48 ۱۳۹۶-۰۴-۲۸ ۱۱:۵۴:۰۰ ۴۹ 13960428115400 49 ۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۴:۳۳:۰۰ ۴۸ 13960431143300 48 ۱۳۹۶-۰۵-۰۱ ۱۴:۴۱:۰۰ ۴۸ 13960501144100 48