نفت برنت(دلار/بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=a7ocnz9k,4.1.944tb96k4k5j6gk.gz,7egp.oi8t4k4gw.6unje4ikog.jz66pit67.8,47w.41jnke.49amrn6 Sun, 25 Feb 2018 04:52:00 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 25 Feb 2018 04:52:00 GMT نفت برنت(دلار/بشكه) 60 ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۲:۵۵:۰۰ ۶۵ 13961130125500 65 ۱۳۹۶-۱۲-۰۲ ۱۳:۳۱:۰۰ ۶۵ 13961202133100 65 ۱۳۹۶-۱۲-۰۵ ۱۳:۰۱:۰۰ ۶۷ 13961205130100 67