نفت برنت(دلار/بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=a7ocnz9k,4.1.944tb96k4k5j6gk.gz,7egp.oi8t4k4gw.wenje40kog.jz6wpite7.8,476.41jnkw.49amrn6 Sun, 28 May 2017 14:51:45 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 28 May 2017 14:51:45 GMT نفت برنت(دلار/بشكه) 60 ۱۳۹۶-۰۳-۰۱ ۱۵:۵۲:۰۰ ۵۴ 13960301155200 54 ۱۳۹۶-۰۳-۰۲ ۱۵:۲۵:۰۰ ۵۳ 13960302152500 53 ۱۳۹۶-۰۳-۰۶ ۱۵:۴۴:۰۰ ۵۲ 13960306154400 52 ۱۳۹۶-۰۳-۰۷ ۱۴:۳۱:۰۰ ۵۲ 13960307143100 52