میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=e.z48mhb2j7bzd1ihhlj.dkjkj.9btb1az.2pxokmt85.jnj7kbzd7kxtz.bjj2om7ap.15.wetmb.8jpjvxi8chx Sun, 23 Jul 2017 23:01:57 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 23 Jul 2017 23:01:57 GMT میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۶-۰۴-۲۷ ۱۴:۴۳:۰۰ ۱,۹۷۵ 13960427144300 1,975 ۱۳۹۶-۰۴-۲۸ ۱۱:۵۷:۰۰ ۱,۹۷۵ 13960428115700 1,975 ۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۴:۳۷:۰۰ ۱,۹۵۵ 13960431143700 1,955 ۱۳۹۶-۰۵-۰۱ ۱۴:۵۴:۰۰ ۱,۹۴۵ 13960501145400 1,945