میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=b.82bmhulrgu8k4phh1r.kerer.iu,u4n8.l0f9em,b7.rwrgeu8kfef,g.urrl9mgn0.47.5w,mu.brarwfpbchf Tue, 21 Nov 2017 14:48:17 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Tue, 21 Nov 2017 14:48:17 GMT میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۶-۰۸-۲۴ ۱۵:۳۳:۰۰ ۲,۱۱۵ 13960824153300 2,115 ۱۳۹۶-۰۸-۲۷ ۱۳:۵۱:۰۰ ۲,۱۱۵ 13960827135100 2,115 ۱۳۹۶-۰۸-۳۰ ۱۴:۰۹:۰۰ ۲,۱۱۵ 13960830140900 2,115