میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=h.zgno3tu2vtz40d3382.41212.ftet0rz.u-xw1oenh.2i2v1tz4v1xem.t22uwovr-.0h.xzeot.n2v26xdn53x Tue, 25 Apr 2017 18:47:54 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Tue, 25 Apr 2017 18:47:54 GMT میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۶-۰۱-۳۰ ۱۷:۱۵:۰۰ ۱,۵۷۵ 13960130171500 1,575 ۱۳۹۶-۰۲-۰۳ ۱۹:۰۳:۰۰ ۱,۵۶۰ 13960203190300 1,560