نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ckodqcba,2.8.b22-6bsa2alzsya.yc,k1yg.omf-2a2yi.x1qz12xaoy.zcsxgm-1k.f,2k0.28zqas.2bop9qs Sun, 10 Jun 2018 13:20:35 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 10 Jun 2018 13:20:35 GMT نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه) 60 ۱۳۹۷-۰۳-۱۹ ۱۱:۳۴:۰۰ ۶۵ 13970319113400 65 ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۱:۵۸:۰۰ ۶۶ 13970320115800 66