نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ckodqcba,2.8.b22-6bsa2alzsya.yc,k1yg.oef-2a2yx.xoqz12saoy.zcsxge-4k.f,2kp.28zqai.2bop9qs Wed, 22 Nov 2017 15:46:04 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 22 Nov 2017 15:46:04 GMT نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه) 60 ۱۳۹۶-۰۸-۲۷ ۱۳:۴۹:۰۰ ۵۷ 13960827134900 57 ۱۳۹۶-۰۸-۳۰ ۱۴:۰۶:۰۰ ۵۷ 13960830140600 57 ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ ۱۳:۰۷:۰۰ ۵۸ 13960901130700 58