نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=geyo9,krva.4.kaa5mkqrarp-qjr.j,vewj2.yni5arajw.qz9-wazryj.-,qq2n5ze.ivaet.a4-9rx.akync9q Thu, 19 Jan 2017 12:54:52 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Thu, 19 Jan 2017 12:54:52 GMT نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه) 60 ۱۳۹۵-۱۰-۲۷ ۱۱:۳۸:۰۰ ۵۲ 13951027113800 52 ۱۳۹۵-۱۰-۲۸ ۱۷:۳۹:۰۰ ۵۳ 13951028173900 53 ۱۳۹۵-۱۰-۲۹ ۱۷:۱۶:۰۰ ۵۲ 13951029171600 52