نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ff13dk6ipw.a.6wwr96yiwig5y7i.7kpfm7s.1v8rwiw7x.xtd5mwyi17.5kyxsvrjf.8pwfv.wa5di0.w61tody Sun, 23 Jul 2017 23:01:44 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 23 Jul 2017 23:01:44 GMT نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه) 60 ۱۳۹۶-۰۴-۲۶ ۱۴:۴۶:۰۰ ۴۷ 13960426144600 47 ۱۳۹۶-۰۴-۲۷ ۱۳:۴۷:۰۰ ۴۶ 13960427134700 46 ۱۳۹۶-۰۴-۲۸ ۱۱:۵۵:۰۰ ۴۶ 13960428115500 46 ۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۴:۳۴:۰۰ ۴۶ 13960431143400 46 ۱۳۹۶-۰۵-۰۱ ۱۴:۴۲:۰۰ ۴۶ 13960501144200 46