نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=bm92bkhulr.p.hrr41h8urui,8eu.eklmfe7.90n4rureg.85b,fr0u9e.,k887048m.nlrmg.rp,buf.rh9scb8 Sun, 25 Feb 2018 04:56:29 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 25 Feb 2018 04:56:29 GMT نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه) 60 ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۲:۵۶:۰۰ ۶۲ 13961130125600 62 ۱۳۹۶-۱۲-۰۲ ۱۳:۳۲:۰۰ ۶۱ 13961202133200 61 ۱۳۹۶-۱۲-۰۵ ۱۳:۰۲:۰۰ ۶۴ 13961205130200 64