نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ckodqcba,2.8.b22-6bsa2alzsya.yc,k1yg.omf-2a2y1.xiqz12xaoy.zcsxgm-ik.f,2k0.28zqai.2bop9qs Sun, 20 May 2018 15:31:27 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 20 May 2018 15:31:27 GMT نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه) 60 ۱۳۹۷-۰۲-۲۴ ۱۲:۵۵:۰۰ ۷۰ 13970224125500 70 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵ ۱۳:۲۶:۰۰ ۷۱ 13970225132600 71 ۱۳۹۷-۰۲-۲۹ ۱۳:۵۳:۰۰ ۷۱ 13970229135300 71 ۱۳۹۷-۰۲-۳۰ ۱۳:۳۸:۰۰ ۷۱ 13970230133800 71