نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ie3nas1cxt.2.1ttio1zctcb0zlc.lsxeplm.3w8itctlr.zra0ptwc3l.0szzmwire.8xte3.t20acz.t13wjaz Wed, 15 Mar 2017 16:04:46 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 15 Mar 2017 16:04:46 GMT نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه) 60 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۵۹:۰۰ ۵۳ 13951221145900 53 ۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۱۵:۰۸:۰۰ ۵۳ 13951223150800 53 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵ ۱۲:۳۱:۰۰ ۴۹ 13951225123100 49