نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=bm92bkhulr.p.hrr41h8urui,8eu.eklmfe7.90n4rureg.gfb,frzu9e.,k8g704fm.nlrm8.rp,bug.rh9scb8 Sun, 28 May 2017 14:51:47 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 28 May 2017 14:51:47 GMT نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه) 60 ۱۳۹۶-۰۳-۰۱ ۱۵:۵۴:۰۰ ۵۱ 13960301155400 51 ۱۳۹۶-۰۳-۰۲ ۱۵:۲۶:۰۰ ۵۱ 13960302152600 51 ۱۳۹۶-۰۳-۰۶ ۱۵:۴۵:۰۰ ۵۰ 13960306154500 50 ۱۳۹۶-۰۳-۰۷ ۱۴:۳۲:۰۰ ۵۰ 13960307143200 50