نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=dinc04t2hy.6.tyyeqtf2y2awfm2.m4hism7.n9pey2ymz.zx0wsys2nm.w4fz79efi.phyij.y6w02x.ytnk10f Sun, 23 Apr 2017 22:09:42 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 23 Apr 2017 22:09:42 GMT نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه) 60 ۱۳۹۶-۰۱-۲۸ ۱۵:۵۵:۰۰ ۵۳ 13960128155500 53 ۱۳۹۶-۰۱-۳۰ ۱۷:۰۸:۰۰ ۵۲ 13960130170800 52 ۱۳۹۶-۰۲-۰۳ ۱۸:۵۱:۰۰ ۵۰ 13960203185100 50