نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ff13dk6ipw.a.6wwr96yiwig5y7i.7kpfm7s.1v8rwiw7x.xed5mwji17.5kyxsvrvf.8pwf1.wa5di0.w61tody Tue, 26 Sep 2017 12:16:47 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Tue, 26 Sep 2017 12:16:47 GMT نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه) 60 ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۱۴:۳۸:۰۰ ۵۰ 13960629143800 50 ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۳:۳۴:۰۰ ۵۱ 13960701133400 51 ۱۳۹۶-۰۷-۰۲ ۱۱:۵۹:۰۰ ۵۱ 13960702115900 51