مرغ کیسه ای- ريال/ كيلويي(قيمت ميدان ميوه و تره بار) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ie5nas1cxt.2.1ttio1zctcb0zlc.lsxeplm.3w8itctlr.zra0ptwc3l.0szzmwire.8xte3.t20acz.ajrq1t Wed, 15 Mar 2017 23:06:06 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 15 Mar 2017 23:06:06 GMT مرغ کیسه ای- ريال/ كيلويي(قيمت ميدان ميوه و تره بار) 60 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۴۵:۰۰ ۷۱,۵۰۰ 13951221144500 71,500 ۱۳۹۵-۱۲-۲۲ ۱۷:۵۶:۰۰ ۷۱,۵۰۰ 13951222175600 71,500 ۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۱۶:۱۶:۰۰ ۷۱,۵۰۰ 13951223161600 71,500 ۱۳۹۵-۱۲-۲۴ ۱۵:۱۷:۰۰ ۷۱,۵۰۰ 13951224151700 71,500 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵ ۱۳:۰۱:۰۰ ۶۹,۵۰۰ 13951225130100 69,500