مرغ کیسه ای- ريال/ كيلويي(قيمت ميدان ميوه و تره بار) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ffj3dk6ipw.a.6wwr96yiwig5y7i.7kpfm7s.1v8rwiw7x.xtd5mwyi17.5kyxsvrjf.8pwfv.wa5di0.do0v6w Sun, 23 Jul 2017 23:04:56 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 23 Jul 2017 23:04:56 GMT مرغ کیسه ای- ريال/ كيلويي(قيمت ميدان ميوه و تره بار) 60 ۱۳۹۶-۰۴-۲۶ ۱۵:۰۴:۰۰ ۶۹,۹۰۰ 13960426150400 69,900 ۱۳۹۶-۰۴-۲۷ ۱۴:۳۹:۰۰ ۶۹,۹۰۰ 13960427143900 69,900 ۱۳۹۶-۰۴-۲۸ ۱۲:۱۸:۰۰ ۶۹,۹۰۰ 13960428121800 69,900 ۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۵:۰۴:۰۰ ۷۱,۹۰۰ 13960431150400 71,900 ۱۳۹۶-۰۵-۰۱ ۱۷:۳۰:۰۰ ۷۱,۹۰۰ 13960501173000 71,900