مرغ کیسه ای- ريال/ كيلويي(قيمت ميدان ميوه و تره بار) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ffj3dk6ipw.a.6wwr96yiwig5y7i.7kpfm7s.1v8rwiw7x.xed5mwji17.5kyxsvrvf.8pwf1.wa5di0.do0v6w Tue, 26 Sep 2017 12:19:57 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Tue, 26 Sep 2017 12:19:57 GMT مرغ کیسه ای- ريال/ كيلويي(قيمت ميدان ميوه و تره بار) 60 ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۱۴:۵۳:۰۰ ۶۸,۵۰۰ 13960629145300 68,500 ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۳:۵۹:۰۰ ۶۵,۸۰۰ 13960701135900 65,800 ۱۳۹۶-۰۷-۰۲ ۱۳:۲۱:۰۰ ۶۵,۸۰۰ 13960702132100 65,800