نرخ ارز + نمودار http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=iepnas1cxt.2.1ttio1zctcb0zlc.lsxeplm.3q8itctlu.zra0ptwc3l.0szzmqize.8xt0awu.ct Sat, 24 Feb 2018 15:24:11 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sat, 24 Feb 2018 15:24:11 GMT نرخ ارز 60 دلار بانکی مقدار: ۳,۷۲۰ / تغییر: (%-۸۹۹.۳۳) -۳۳۴۵۵ / کمترین: ۳,۷۲۰ / بیشترین: ۳,۷۲۰ 3,720 (%-899.33) -33455 3,720 3,720 نرخ يورو آزاد مقدار: ۵۵,۱۱۰ / تغییر: (%-۱.۶۳) -۹۰۰ / کمترین: ۵۵,۱۱۰ / بیشترین: ۵۵,۱۱۰ 55,110 (%-1.63) -900 55,110 55,110 دلار کانادا مقدار: ۳۷,۹۳۰ / تغییر: (%-۰.۸۴) -۳۲۰ / کمترین: ۳۷,۹۳۰ / بیشترین: ۳۷,۹۳۰ 37,930 (%-0.84) -320 37,930 37,930 پوند مقدار: ۶۶,۹۰۰ / تغییر: (%-۰.۶۴) -۴۳۰ / کمترین: ۶۶,۹۰۰ / بیشترین: ۶۶,۹۰۰ 66,900 (%-0.64) -430 66,900 66,900 يورو بانکی مقدار: ۴۵,۷۴۴ / تغییر: (%-۰.۲۱) -۹۷ / کمترین: ۴۵,۷۴۴ / بیشترین: ۴۵,۷۴۴ 45,744 (%-0.21) -97 45,744 45,744 دلار آزاد مقدار: ۴۴,۸۰۰ / تغییر: (%-۱.۱۸) -۵۳۰ / کمترین: ۴۴,۸۰۰ / بیشترین: ۴۴,۸۰۰ 44,800 (%-1.18) -530 44,800 44,800 یکصد ين ژاپن مقدار: ۴,۰۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۴,۰۰۰ / بیشترین: ۴,۰۰۰ 4,000 (%0) 0 4,000 4,000 دينارعراق مقدار: ۴۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۴۰ / بیشترین: ۴۰ 40 (%0) 0 40 40 ديناركويت مقدار: ۱۵۴,۰۰۰ / تغییر: (%-۰.۶۵) -۱۰۰۰ / کمترین: ۱۵۴,۰۰۰ / بیشترین: ۱۵۴,۰۰۰ 154,000 (%-0.65) -1000 154,000 154,000 رينگيت مالزي مقدار: ۱۳,۲۲۰ / تغییر: (%-۱.۵۹) -۲۱۰ / کمترین: ۱۳,۲۲۰ / بیشترین: ۱۳,۲۲۰ 13,220 (%-1.59) -210 13,220 13,220 فرانك سوئيس مقدار: ۵۰,۷۰۰ / تغییر: (%۰.۳۹) +۲۰۰ / کمترین: ۵۰,۷۰۰ / بیشترین: ۵۰,۷۰۰ 50,700 (%0.39) +200 50,700 50,700 دلاراستراليا مقدار: ۳۷,۹۵۰ / تغییر: (%-۰.۶۶) -۲۵۰ / کمترین: ۳۷,۹۵۰ / بیشترین: ۳۷,۹۵۰ 37,950 (%-0.66) -250 37,950 37,950 كرون سوئد مقدار: ۵,۷۵۰ / تغییر: (%-۰.۸۷) -۵۰ / کمترین: ۵,۷۵۰ / بیشترین: ۵,۷۵۰ 5,750 (%-0.87) -50 5,750 5,750 يوان چين مقدار: ۷,۵۷۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۷,۵۷۰ / بیشترین: ۷,۵۷۰ 7,570 (%0) 0 7,570 7,570 درهم امارات مقدار: ۱۳,۰۵۰ / تغییر: (%-۰.۱۵) -۲۰ / کمترین: ۱۳,۰۵۰ / بیشترین: ۱۳,۰۵۰ 13,050 (%-0.15) -20 13,050 13,050 روپيه هند مقدار: ۸۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۸۰۰ / بیشترین: ۸۰۰ 800 (%0) 0 800 800 ريال عربستان مقدار: ۱۲,۶۳۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۱۲,۶۳۰ / بیشترین: ۱۲,۶۳۰ 12,630 (%0) 0 12,630 12,630 دلارسنگاپور مقدار: ۳۸,۲۰۰ / تغییر: (%-۰.۷۹) -۳۰۰ / کمترین: ۳۸,۲۰۰ / بیشترین: ۳۸,۲۰۰ 38,200 (%-0.79) -300 38,200 38,200 كرون دانمارك مقدار: ۷,۷۳۰ / تغییر: (%-۰.۶۵) -۵۰ / کمترین: ۷,۷۳۰ / بیشترین: ۷,۷۳۰ 7,730 (%-0.65) -50 7,730 7,730 روبل روسيه مقدار: ۸۹۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۸۹۰ / بیشترین: ۸۹۰ 890 (%0) 0 890 890 افغاني مقدار: ۶۸۰ / تغییر: (%-۱.۴۷) -۱۰ / کمترین: ۶۸۰ / بیشترین: ۶۸۰ 680 (%-1.47) -10 680 680