نرخ ارز + نمودار http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=emx48dhb2j.i.hjj1lhzbjb9tzkb.kd2mxk5.ofa1jbjkx.7w8txj7bok.tdz75f1zm.a2jt87x.bj Sun, 20 May 2018 14:08:38 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 20 May 2018 14:08:38 GMT نرخ ارز 60 دلار مقدار: ۴۲,۰۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۴۲,۰۰۰ / بیشترین: ۴۲,۰۰۰ 42,000 (%0) 0 42,000 42,000 نرخ يورو آزاد مقدار: ۷۲,۱۷۰ / تغییر: (%-۰.۹۸) -۷۱۰ / کمترین: ۷۲,۱۷۰ / بیشترین: ۷۲,۸۸۰ 72,170 (%-0.98) -710 72,170 72,880 یکصد ين ژاپن مقدار: ۵,۵۳۰ / تغییر: (%-۱.۴۵) -۸۰ / کمترین: ۵,۵۳۰ / بیشترین: ۵,۶۱۰ 5,530 (%-1.45) -80 5,530 5,610 دلار کانادا مقدار: ۴۷,۶۱۰ / تغییر: (%-۱.۳۷) -۶۵۰ / کمترین: ۴۷,۶۱۰ / بیشترین: ۴۸,۲۶۰ 47,610 (%-1.37) -650 47,610 48,260 پوند مقدار: ۸۲,۶۱۰ / تغییر: (%-۲.۹۳) -۲۴۲۰ / کمترین: ۸۲,۶۱۰ / بیشترین: ۸۵,۰۳۰ 82,610 (%-2.93) -2420 82,610 85,030 يورو بانکی مقدار: ۴۹,۴۴۱ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۴۹,۴۴۱ / بیشترین: ۴۹,۴۴۱ 49,441 (%0) 0 49,441 49,441 دينارعراق مقدار: ۵۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۵۰ / بیشترین: ۵۰ 50 (%0) 0 50 50 ديناركويت مقدار: ۲۰۴,۰۰۰ / تغییر: (%-۰.۳۴) -۷۰۰ / کمترین: ۲۰۴,۰۰۰ / بیشترین: ۲۰۴,۷۰۰ 204,000 (%-0.34) -700 204,000 204,700 رينگيت مالزي مقدار: ۱۵,۴۴۰ / تغییر: (%-۰.۳۹) -۶۰ / کمترین: ۱۵,۴۴۰ / بیشترین: ۱۵,۵۰۰ 15,440 (%-0.39) -60 15,440 15,500 فرانك سوئيس مقدار: ۶۱,۴۹۰ / تغییر: (%-۰.۳۴) -۲۱۰ / کمترین: ۶۱,۴۹۰ / بیشترین: ۶۱,۷۰۰ 61,490 (%-0.34) -210 61,490 61,700 دلاراستراليا مقدار: ۴۶,۰۷۰ / تغییر: (%-۰.۳۳) -۱۵۰ / کمترین: ۴۶,۰۷۰ / بیشترین: ۴۶,۲۲۰ 46,070 (%-0.33) -150 46,070 46,220 روپيه هند مقدار: ۹۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۹۰۰ / بیشترین: ۹۰۰ 900 (%0) 0 900 900 درهم امارات مقدار: ۱۶,۶۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۱۶,۶۰۰ / بیشترین: ۱۶,۶۰۰ 16,600 (%0) 0 16,600 16,600 يوان چين مقدار: ۹,۶۱۰ / تغییر: (%-۰.۳۱) -۳۰ / کمترین: ۹,۶۱۰ / بیشترین: ۹,۶۴۰ 9,610 (%-0.31) -30 9,610 9,640 كرون سوئد مقدار: ۷,۰۱۰ / تغییر: (%-۰.۲۹) -۲۰ / کمترین: ۷,۰۱۰ / بیشترین: ۷,۰۳۰ 7,010 (%-0.29) -20 7,010 7,030 ريال عربستان مقدار: ۱۶,۳۷۰ / تغییر: (%-۰.۳۷) -۶۰ / کمترین: ۱۶,۳۷۰ / بیشترین: ۱۶,۴۳۰ 16,370 (%-0.37) -60 16,370 16,430 روبل روسيه مقدار: ۹۸۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۹۸۰ / بیشترین: ۹۸۰ 980 (%0) 0 980 980 كرون دانمارك مقدار: ۹,۶۹۰ / تغییر: (%-۰.۳۱) -۳۰ / کمترین: ۹,۶۹۰ / بیشترین: ۹,۷۲۰ 9,690 (%-0.31) -30 9,690 9,720 افغاني مقدار: ۷۳۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۷۳۰ / بیشترین: ۷۳۰ 730 (%0) 0 730 730