قند کله فله(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ckedqcba,2.8.b22-6bsa2alzsya.yc,k1yg.opf-2a2yx.ssqz120aoy.zcssgp-xk.f,2k4.28zqai.2b019qs Mon, 23 Jan 2017 18:33:07 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Mon, 23 Jan 2017 18:33:07 GMT قند کله فله(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) 60 ۱۳۹۵-۱۰-۲۸ ۱۸:۱۱:۰۰ ۳۳,۵۰۰ 13951028181100 33,500 ۱۳۹۵-۱۰-۲۹ ۱۷:۵۳:۰۰ ۳۳,۵۰۰ 13951029175300 33,500 ۱۳۹۵-۱۱-۰۲ ۱۸:۵۰:۰۰ ۳۳,۵۰۰ 13951102185000 33,500 ۱۳۹۵-۱۱-۰۳ ۱۳:۳۷:۰۰ ۳۳,۵۰۰ 13951103133700 33,500 ۱۳۹۵-۱۱-۰۴ ۱۵:۳۰:۰۰ ۳۳,۵۰۰ 13951104153000 33,500