قند کله فله(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ffv3dk6ipw.a.6wwr96yiwig5y7i.7kpfm7s.1v8rwiw7x.xtd5mwyi17.5kyxsvrjf.8pwfv.wa5di0.w6jmody Sun, 23 Jul 2017 22:56:35 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 23 Jul 2017 22:56:35 GMT قند کله فله(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) 60 ۱۳۹۶-۰۴-۲۷ ۱۴:۳۳:۰۰ ۳۳,۰۰۰ 13960427143300 33,000 ۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۵:۲۳:۰۰ ۳۳,۰۰۰ 13960431152300 33,000 ۱۳۹۶-۰۵-۰۱ ۱۷:۳۱:۰۰ ۳۳,۰۰۰ 13960501173100 33,000