قند کله فله(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ieqnas1cxt.2.1ttio1zctcb0zlc.lsxeplm.3w8itctlr.zra0ptwc3l.0szzmwire.8xte3.t20acz.t15pjaz Wed, 15 Mar 2017 23:38:46 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 15 Mar 2017 23:38:46 GMT قند کله فله(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) 60 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۰ ۳۳,۵۰۰ 13951221145600 33,500 ۱۳۹۵-۱۲-۲۲ ۱۷:۵۸:۰۰ ۳۳,۵۰۰ 13951222175800 33,500 ۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۱۶:۲۲:۰۰ ۳۳,۵۰۰ 13951223162200 33,500 ۱۳۹۵-۱۲-۲۴ ۱۵:۱۸:۰۰ ۳۳,۵۰۰ 13951224151800 33,500 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵ ۱۳:۲۱:۰۰ ۳۳,۰۰۰ 13951225132100 33,000