قند کله فله(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=di9c04t2hy.6.tyyeqtf2y2awfm2.m4hism7.n9pey2ymz.z50wsys2nm.w4fz79e9i.phyij.y6w02x.ytos10f Mon, 25 Sep 2017 23:52:27 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Mon, 25 Sep 2017 23:52:27 GMT قند کله فله(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار) 60 ۱۳۹۶-۰۶-۲۸ ۱۴:۳۸:۰۰ ۳۳,۰۰۰ 13960628143800 33,000 ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۱۵:۰۰:۰۰ ۳۳,۰۰۰ 13960629150000 33,000 ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۴:۰۷:۰۰ ۳۳,۰۰۰ 13960701140700 33,000 ۱۳۹۶-۰۷-۰۲ ۱۳:۲۱:۰۰ ۳۳,۰۰۰ 13960702132100 33,000