سیب زمینی نو (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=iewnas1cxt.2.1ttio1zctcb0zlc.lsxeplm.3w8itctlr.zra0ptwc3l.0szzmwire.8xte3.t20acz.ajv31t Wed, 15 Mar 2017 20:48:08 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 15 Mar 2017 20:48:08 GMT سیب زمینی نو (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) 60 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۵۱:۰۰ ۱۴,۵۰۰ 13951221145100 14,500 ۱۳۹۵-۱۲-۲۲ ۱۷:۵۷:۰۰ ۱۴,۵۰۰ 13951222175700 14,500 ۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۱۶:۱۸:۰۰ ۱۴,۵۰۰ 13951223161800 14,500 ۱۳۹۵-۱۲-۲۴ ۱۵:۱۷:۰۰ ۱۴,۵۰۰ 13951224151700 14,500 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵ ۱۳:۱۳:۰۰ ۱۵,۰۰۰ 13951225131300 15,000