مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ckmdqcba,2.8.b22-6bsa2alzsya.yc,k1yg.oef-2a2yx.xmqz12iaoy.zcsxge-ek.f,2km.28zqai.q9xeb2 Sun, 24 Sep 2017 10:18:45 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 24 Sep 2017 10:18:45 GMT مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان) 60 ۱۳۹۶-۰۶-۲۷ ۱۴:۰۴:۰۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 13960627140400 130,000,000 ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۴:۱۷:۰۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 13960701141700 130,000,000