روپيه هند http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=disc04t2hy.6.tyyeqtf2y2awfm2.m4hism7.n5pey2ymx.zs0wsyz2nm.w4fz75esi.phyio.y6w02f.01nfty Sun, 10 Jun 2018 14:02:23 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 10 Jun 2018 14:02:23 GMT روپيه هند 60 ۱۳۹۷-۰۳-۱۹ ۱۱:۴۵:۰۰ ۹۵۰ 13970319114500 950 ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۲:۱۰:۰۰ ۱,۰۱۰ 13970320121000 1,010