امتیاز مثبت
۰
کاهش ۱۰ درصدی تعداد چک‌های برگشتی
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۵
کد مطلب: 346811
 
کاهش ۱۰ درصدی تعداد چک‌های برگشتی
 
میزان چک‌های برگشتی در مهرماه امسال به ٦١٨ هزار فقره به ارزش ١٠٣ هـزار میلیارد ریال رسید که نسبت به شهریورماه ۹۸ از نظر تعداد ۱۰.۲ درصد و از نظر ارزش ۴.۸ درصد کاهش نشان می دهد.

 
بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در نخستین ماه پاییز، هفت میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزش ٨٤٤ هزار میلیارد ریال در سراسر کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱.۷ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱.۳ درصد افزایش دارد.

 
همچنین در دوره مورد بررسی در استان تهران حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزش ٤٣٥ هـزار میلیارد ریال مبادله شد.

 
 مهرماه، حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزش ٧٤١ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۰.۹ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۲.۲ درصد افزایش داشته است.

 
امسال در مهرماه در کل کشور ۹۱.۶ درصد از کل تعداد چک‌های مبادلـه‌ای و ۸۷.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد و در استان تهران حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزش  حـدود ٣٨٣ هـزار میلیارد ریال وصول شد.

 
۶۱۸ هزار چک‌ برگشتی

 
علاوه براین در مهرماه، در استان تهران بیش از ١٨١ هزار فقره چک بـه ارزش حـدود ٥٣ هـزار میلیارد ریال برگشت خورد.

 
حدود ٥٩٤ هزار فقره از چک های برگشتی در مهرماه که ٩٧ هزار میلیارد ریال ارزش داشته اند، به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خوردند که حدود ۹۶.۱ درصد کل تعداد چک های برگشتی را به خود اختصاص داده اند.