امتیاز مثبت
۰
ويتنام سر پلي امن براي تعاملات با شرق آسيا
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۵
کد مطلب: 314212
 
سفير اسبق جمهوري اسلامي ايران در ويتنام - سید جواد قوام شهيدي
ويتنام سر پلي امن براي تعاملات با شرق آسيا
 
ويتنام كشوريست با ظرفيت مجموعه اي متنوع از فرصتهاي بكر براي همكاري، كشوري قدرتمند و قابل احترام با تاريخي سراسر افتخار و مقاومت در منطقه اي ژئواستراتژيك است. و در خط مقدم آ.سه.آن در مقابل هژموني شرق آسيا قرار گرفته است.

 
ويتنام بيشترين وجه مشترك تاريخي را با ايران دارد و بخصوص در مقاومت مقابل فشار خارجي ومبارزه با استعمار و غلبه بر دشمن ابرقدرت متجاوز شباهتهاي فراواني با سابقه مقاومت كشورمان دارد. ویتنام همواره مناسبات سازنده اي را با ايران داشته است.

جمهوري اسلامي ايران تا مرز روابطي راهبردي و باثبات در مناسبات خود با اين كشور مي تواند پيش برود و ويتنام را به عنوان سر پلي أمن براي تعاملات با شرق آسيا تلقي کند، ظرفيتهاي گسترده و نو ظهور ويتنام  هم افزايي و تكميل نيازهاي توسعه و حضور قوي در ميان مجمع شرق آسيا را براي كشورمان رقم خواهد زد .

مختصات بسيار ارزشمند اين قدرت نو ظهور در مناسبات براي ايران، ما را از سقف در روابط  بي نياز می گرداند.
 
 
 


از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر