امتیاز مثبت
۰
ويتنام سر پلي امن براي تعاملات با شرق آسيا
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۵
کد مطلب: 314212
 
سفير اسبق جمهوري اسلامي ايران در ويتنام - سید جواد قوام شهيدي
ويتنام سر پلي امن براي تعاملات با شرق آسيا
 
ويتنام كشوريست با ظرفيت مجموعه اي متنوع از فرصتهاي بكر براي همكاري، كشوري قدرتمند و قابل احترام با تاريخي سراسر افتخار و مقاومت در منطقه اي ژئواستراتژيك است. و در خط مقدم آ.سه.آن در مقابل هژموني شرق آسيا قرار گرفته است.

 
ويتنام بيشترين وجه مشترك تاريخي را با ايران دارد و بخصوص در مقاومت مقابل فشار خارجي ومبارزه با استعمار و غلبه بر دشمن ابرقدرت متجاوز شباهتهاي فراواني با سابقه مقاومت كشورمان دارد. ویتنام همواره مناسبات سازنده اي را با ايران داشته است.

جمهوري اسلامي ايران تا مرز روابطي راهبردي و باثبات در مناسبات خود با اين كشور مي تواند پيش برود و ويتنام را به عنوان سر پلي أمن براي تعاملات با شرق آسيا تلقي کند، ظرفيتهاي گسترده و نو ظهور ويتنام  هم افزايي و تكميل نيازهاي توسعه و حضور قوي در ميان مجمع شرق آسيا را براي كشورمان رقم خواهد زد .

مختصات بسيار ارزشمند اين قدرت نو ظهور در مناسبات براي ايران، ما را از سقف در روابط  بي نياز می گرداند.