امتیاز مثبت
۰
سهم هر استان از توليد ناخالص داخلي/تهران در صدر توليدكنندگان كشور
دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۵
کد مطلب: 299310
 
بررسي سهم استان‌ها در توليد ناخالص داخلي كشور در سال 93 نشان مي‌دهد استان تهران با سهم 13.97 درصد از مجموع توليد كشور از نظر وزني در صدر ليست توليدكنندگان قرار دارد.
سهم هر استان از توليد ناخالص داخلي/تهران در صدر توليدكنندگان كشور
 
اقتصاد ایران آنلاین- سال‌هاست تهران به دليل نقش محوري در تجمع مراجع تصميم‌گيري جمعيت زيادي را به خود پذيرفته و به اين ترتيب توليد بيشتري نيز در شهر تهران و اطراف آن انجام مي شود.

 
هرچند به دليل محدوديت منابع پايه مانند آب و خاك مدت‌هاست برنامه‌ريزان ساز جدايي پايتخت از تهران را كوك كرده‌اند اما هنوز هيچ نوايي از اين ساز بيرون نيامده و همچنان تجمع بالاي جمعيت و توليد در اين استان وجود دارد به گونه‌اي كه تهران به تنهايي حدود 14 درصد از توليد كشور را به انجام مي رساند و استان‌هاي ديگر با فاصله بسيار زيادي از تهران در توليد كشور نقش دارند.

 
تجمع جمعيت در كلان‌شهرها توليد بيشتر در آنها را نيز فراهم آورده است. بعد از تهران استان اصفهان با سهم 3.57 درصدي رتبه دوم و خراسان رضوي با 3.30 درصد سهم از توليد ناخالص داخلي مقام سوم را دارند، اين درحالي است كه دو استان مجاور يعني خراسان شمالي و جنوبي هر يك با 0.35 و 0.29 درصد سهم از آخر در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

 
به جز استان فارس با 2.49 درصد سهم كه در جايگاه چهارم قرار دارد، باقي استان‌ها سهم‌هاي يك درصد و پايين‌تر از ميزان توليد انجام شده در كشور دارند.

 
به عبارت ديگر چهار كلان شهر تهران، اصفهان، مشهد و شيراز نقش اساسي در ميزان توليد كشور داشته و در مجموع 23.33 درصد از مجموع توليد ناخالص داخلي كشور به واسطه حضور اين چهار كلان شهر در استان‌هاي مزبور انجام شده است.