امتیاز مثبت
۰
حذف مالیات ارزش افزوده از سال ۱۴۰۰/ مالیات مصرف جایگزین می‌شود
سه شنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۱
کد مطلب: 332493
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ظرف سه سال آینده همه اصناف به صندوقهای فروشگاهی مجهز خواهند شد، گفت: از سال ۱۴۰۰ مالیات بر مصرف جایگزین مالیات ارزش افزوده خواهد شد.
معصومه آقا پور علیشاهی در گفت و گو با تسنیم با بیان اینکه اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و این روند تقریبا در مراحل پایانی خود قرار دارد،گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون اقتصادی مجلس از سال 1400 مالیات بر مصرف جایگزین مالیات ارزش افزوده خواهد شد.

 
عضو کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فرایند سه ساله تبدیل مالیات ارزش افزوده به مالیات بر مصرف به دلیل مهلت در نظر گرفته شده برای اصناف جهت تجهیز به صندوقهای فروشگاهی میباشد.

 
وی با بیان اینکه  ظرف سه سال پیش رو همه اصناف فراخوان شده بر اساس یک برنامه زمان بندی شده به صندوقهای فروشگاهی مجهز خواهند شد، گفت: بعد از تجهیز اصناف به صندوقهای فروشگاهی مالیات بر مصرف نیز جایگزین مالیات ارزش افزوده خواهد شد. به این ترتیب یک گام اساسی برای حمایت از تولید برداشته می‌شود.

 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در مرحله اول اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و در مرحله بعد بودجه مورد نیاز بر نصب صندوقهای فروشگاهی مورد بحث قرار خواهد گرفت. در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس یک براورد حداقلی برای بودجه نصب صندوقهای فروشگاهی  در نظر گرفته شده است.

 
علیشاهی تاکید کرد، در بهار امسال  قانون مالیات بر مصرف تصویب و جایگزین قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.