امتیاز مثبت
۰
قیمت غلات و حبوبات چقدر افزایش یافته؟
يکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۷
کد مطلب: 330649
 
در پاییز سال ١٣٩٦، در بخش غلات، متوسط قیمت برنج ۱۰ هزار و ۴۶ تومان بوده که نسبت به فصل پاییز ٩٥ شش درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام مرکز آمار در پاییز سال ١٣٩٦، در بخش غلات، متوسط قیمت ذرت دانه‌ای ۱۰۵۸ تومان و برنج ۱۰ هزار و ۶۴ تومان بوده که نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۵ به ترتیب ۴.۶ و ۶ درصد افزایش داشته است.

 
در بخش حبوبات، متوسط قیمت لوبیا قرمز ۵۲۲۱ تومان و لوبیا چیتی ۷۹۱۱ تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۳ و ۴۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 
در بخش محصولات جالیزی، متوسط قیمت هندوانه ۵۴۷، خربزه ۴.۶ و خیار ۱۲۵۸ تومان  بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل، قیمت هندوانه ۲۳.۲ درصد افزایش، خربزه ٢٣.٤ درصد کاهش و خیار ١١.٦ درصد افزایش داشته است.

 
در بخش سبزیجات، متوسط قیمت سیب زمینی ۶۱۵ و پیاز ۸۴۳ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴۳.۶ و ٥٢.٥ درصد افزایش داشته است. به علاوه، متوسط قیمت گوجه فرنگی ۴۹۶ و بادمجان ۷۱۳ ریال بوده که به ترتیب ٣١.٣ و ٢٦.٠ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.

 
در بخش محصولات علوفه‌ای، متوسط قیمت یونجه ۸۸۵ و ذرت علوفه‌ای ۱۸۱ ریال بوده که نسبت به پاییز ٩٥ به ترتیب ۲۴.۶ و ١٥.٨ درصد افزایش داشته است.

 
در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت انار ۱۹۸۲ بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۲۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 
در بخش میوه‌های دانه‌دار، متوسط قیمت سیب درختی ١٣١٩٥ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۳ درصد کاهش داشته است و متوسط قیمت انگور ١٣٨١١ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ٢٢.١ درصد افزایش داشته است.

 
در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ١٦ هزار و ۱۱ تومان و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ۱۳ هزار و ۷۱۴ تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۲۴.۷ و ١٥.١ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 
در بخش فرآورده‌های دامی سنتی، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۲.۸۳ تومان و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ۱۱۸۰ تومان بوده که نسبت به فصل پاییز ٩٥ به ترتیب ۹.۳ و ٤.٤ درصد افزایش داشته است.

 
در بخش هزینه خدمات ماشینی، هزینه شخم زمین زراعی آبی ۱۴۶ هزار و ۶۱۳ تومان و هزینه شخم زمین زراعی دیم ۱۰۹ هزار ‌ تومان  بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۱ و ٩.٥ درصد افزایش داشته است.

 
در بخش دستمزد نیروی کار، دستمزد کارگر میوه‌چین مرد ۵۲ هزار و۵۲۸ تومان و دستمزد میوه‌چین زن ۴۲ هزار و ۹۱۴ تومان بوده که نسبت به فصل پاییز سال ٩٥ به ترتیب ۳.۵ و ١٧.٩ درصد افزایش داشته است. و نیز، دستمزد کارگر تنک‌کار مرد ۴۷ هزار و ۲۵۹ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ٧.٤ درصد کاهش داشته و دستمزد  تنک‌کار زن ۳۴ هزار و ۵۹۶ تومان بوده که نسبت به پاییز سال قبل ١٨.٢ درصد افزایش داشته است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.