امتیاز مثبت
۰
كشاورزي امسال در مضيقه آبي است؟
جمعه ۱۵ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۹
کد مطلب: 300345
 
مركز آمار ايران درحالي رشد يك درصدي براي شش ماهه نخست سال جاري را اعلام كرد كه اين رشد مديون رشد بخش کشاورزي با رشد 5.7 درصدي است اما آيا اين ميزان رشد براي سال جاري قابل تحقق بوده است؟
كشاورزي امسال در مضيقه آبي است؟
 
اقتصاد ایران آنلاین- مركز آمار ايران درحالي رشد يك درصدي براي شش ماهه نخست سال جاري را اعلام كرد كه اين رشد مديون رشد بخش کشاورزي با رشد 5.7 درصدي است اما آيا اين ميزان رشد براي سال جاري قابل تحقق بوده است؟

 
 کشاورزی يكي از مهمترين بخش‌هاي اقتصادي است که رشد ارزش افزوده اين بخش تا حد زيادي متأثر از رشد ميزان بارندگي است.

 
بررسي وضعيت بارندگي در سال آبي 1393-1394 حاکي از کاهش ميزان بارندگي در اين سال آبي نسبت به سال آبي قبل است.

 
ميزان بارندگي کشور در سال آبي 1393-1394 نسبت به سال آبي قبل با کاهش همراه بوده و از 218 ميليمتر به 193 ميليمتر کاهش يافته که نشان از کاهش 11.5 درصدي ميزان بارندگي است همچنين ميزان بارندگي در سال آبي 1393-1394 نسبت به متوسط بلندمدت 46 ساله، 19 درصد با کاهش همراه است.

 
آمار مربوط به حجم جريان‌هاي سطحي مهرماه 1393 لغايت تيرماه سال آبي 1393-1394 نسبت به متوسط بلندمدت 54 درصد و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته 5 درصد کاهش داشته است.

 
حجم آب خروجي از سدهاي مخزني کشور نيز در سال آبي جاري تا تيرماه 1394 نسبت به سال آبي قبل حدود 2.4 درصد کاهش يافته است.

 
مجموعه آمار ذکر شده حاکي از آن است که بخش کشاورزي در سال 1394 از نظر دسترسي به منابع آب به‌عنوان يكي از مهمترين عوامل توليد، در مضيقه خواهد بود.

 
علاوه بر آثار ميزان بارندگي، جريان‌هاي سطحي و خروجي سدها بر توليدات کشاورزي، بايد اشاره کرد که عوامل ديگري از قبيل سطح زير کشت، تكنولوژي استفاده از آب، ميزان استحصال آب از منابع آب زيرزميني، روش‌هاي نوين خاکريزي، استفاده از بذرهاي مقاوم به خشكي و استفاده از کودهاي شيميايي نيز بر ميزان توليد محصولات کشاورزي اثرگذار هستند.

 
همچنين ميزان توليدات غيرگياهي با توجه به وابستگي به واردات نهاده کمتر تحت تأثير کاهش بارندگي قرار مي‌گيرند زيرا بخش عمده‌اي از نياز علوفه‌اي توليدات دامي کشور از طريق واردات تأمين شده و کاهش بارش‌هاي ساليانه تأثير زيادي بر روي توليدات دامي به عنوان بخش مهمي از توليدات کشاورزي ندارد.

 
با توجه به مجموعه اين نكات، نمي‌توان انتظار داشت که ارزش افزوده بخش کشاورزي در سال 1394 از رشد مثبت قابل توجهي برخوردار باشد. با اين حال، در صورت مبنا قرار دادن با توجه به آمار وزارت جهاد کشاورزي در مورد عملكرد توليد بخش کشاورزي در سال 1393 و پيش بيني توليد اين بخش در سال 1394، برآورد مركز پژوهش ها از رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي در سال 1394 نسبت به سال 1393 حدود 4.2 درصد خواهد بود.