امتیاز مثبت
۰
کم بارش‎ترین استان کشور معرفی شد
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۸
کد مطلب: 334375
 
مرکز آمار ایران کم بارش ترین استان کشور را اعلام کرد.
به گزارش تسنیم، براساس سالنامه آماری سال ١٣٩٥، استان یزد با میانگین سالانه ٥٩,١ میلیمتر بارش، کمترین ارتفاع بارندگی را در سال ١٣٩٥ در میان استان‌های کشور داشته است و میانگین ٥ ساله گذشته بارندگی این استان ٨� .٢٢ میلیمتر بوده است.

 
استان‌های سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌جنوبی، سمنان، قم و کرمان  به ترتیب با ٩٣، ١� � ، ١٢٥، ١٣� و ١٣٦، کمترین میانگین بارندگی پنجساله (١٣٩١-١٣٩٥) را به خود اختصاص داده‌اند.

 
 استــان گیلان بیشترین میانگین ســالانه بارندگی با ١� ١١,٦ میلیمتر در ســال ١٣٩٥ و میانگیــن پنجســاله (١٣٩١ـ ١٣٩٥) با ٩٨٣ میلیمتر، را در استان‌های کشور داشته است.

 
استان‌های مازندران، چهارمحال‌وبختیاری و گلستان به تــرتیب با ٧١� ، ٥٤٧ ، ٥� ٢ در رده‌های بعــدی استان‌های با بیشترین میــانگین بارنــدگی در ســال‌های ١٣٩١ـ ١٣٩٥، قرار دارند.