امتیاز مثبت
۰
رشد ۶۵.۹ درصدی قیمت گوشت مرغ نسبت به سال گذشته
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۸
کد مطلب: 345472
 
بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو گوشت مرغ تازه در تیر امسال به طور میانگین به ۱۲۷ هزار و ۳۸۲ ریال رسیده که رشد ۶۵.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است.
برپایه آمارهای یاد شده، در یک ماه منتهی به تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، قیمت گوشت گوسفندی (مخلوط) با رشد ۱۰۴.۹ درصدی به ۹۶۷ هزار و ۵۲۴ ریال و هرکیلوگرم گوشت گوساله با رشد ۱۱۳ درصدی به قیمت ۸۷۲ هزارو ۶۲۹ ریال رسید.

 
همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج داخلی هاشمی درجه یک در تیرماه سال ۹۸،  ۲۳۲ هزار و ۶۶۴ ریال، و هر کیلو برنج طارم اعلا ۲۳۷ هزارو ۸۲۶ ریال بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته برنج هاشمی رشد ۷۴ درصدی و برنج طارم رشد ۷۴.۸ درصدی را نشان می دهد.

 
بهای هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک در تیرماه جاری ۱۰۹ هزارو ۲۶ ریال و برنج تایلندی ۷۴ هزارو ۷۹۵ ریال بود که نسب به مدت مشابه تیرماه سال ۹۷ به ترتیب ۲۱.۹ درصد و ۵۳.۵ درصد رشد دارد.

 
متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در تیرماه ۹۸، ۵۱ هزارو ۹۵۶ ریال و قیمت هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی ۵۶ هزارو ۹۳۰ ریال بوده که نسبت  به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۶۴.۸ درصد و ۶۳.۹ درصد رشد داشته است.

 
رشد ۱۰.۷ درصدی قیمت گوشت مرغ تازه در تیرماه ۹۸

 
براساس آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت متوسط قیمت هر کیلو گوشت مرغ تازه در تیرماه ۱۲۷ هزار و ۳۸۲ ریال بوده که رشد ۱۰.۷ درصدی در مقایسه با خردادماه امسال داشته است.

 
برپایه آمارهای یاد شده، در یک ماه منتهی به تیرماه امسال نسب به خردادماه قیمت هر کیلو گرم گوشت گوسفندی (مخلوط) با رشد نیم درصدی به ۹۶۷ هزار و ۵۲۴ ریال و گوشت گوساله با کاهش ۱.۳ درصدی به طور متوسط به ۸۷۲ هزار و ۶۲۹ ریال رسید.

 
در تیرماه امسال متوسط قیمت هر کیلوگرم برنج داخلی هاشمی درجه یک ۲۳۲ هزارو ۶۶۴ ریال، برنج طارم اعلا ۲۳۷ هزارو ۸۲۶ ریال، هرکیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک ۱۰۹ هزارو ۲۶ ریال و هر کیلو برنج تایلندی ۷۴ هزار و ۷۹۵ ریال بود که نسبت به خردادماه گذشته به ترتیب رشد دو درصدی، کاهش یک درصدی، کاهش ۲.۵ درصدی و کاهش یک درصدی را نشان می دهد.

 
در تیرماه امسال قیمت هر کیلوگرم شکر سفید با رقم ۵۱ هزار و ۹۵۶ ریال و شکر بسته بندی ۹۰۰ گرمی با قیمت ۵۶ هزارو ۹۳۰ ریال نسبت به خردادماه گذشته به ترتیب ۱۹.۲ درصد و ۱۶.۳ درصد کاهش داشته است.