امتیاز مثبت
۰
مسعود پزشکیان:
طرح تحول سلامت عاقبتی بدتر از یارانه‌ها خواهد داشت
سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۵
کد مطلب: 284056
 
" با این روندی که در پیش گرفته شده است بیمارستان‌هایی که فضا، تجهیزات و نیروی انسانی بیشتری دارند سهم بیشتری از منابع مالی را در اختیار دارند و بیمارستان‌هایی که از این امکانات برخوردار نیستند سهم کمتری از منابع را به‌دست می‌آورند و این روند تنها موجب بیشتر شدن شکاف‌ها خواهد شد. "
طرح تحول سلامت عاقبتی بدتر از یارانه‌ها خواهد داشت
 
اقتصاد ایران آنلاین- مسعود پزشکیان در گفتگو با آرمان درباره طرح تحول سلامت گفته است: اعتباراتی که در زمینه بهداشت و درمان اجرا می‌کنند از لحاظ پرداخت و خزانه و ... بسیار خوب بوده است. در اجرا متاسفانه بعضا در چارچوب قانون عمل نمی‌کنند و ما نسبت به این مساله به دولت نقد داریم و ادامه این روند بعد از این برای خود دولت مساله‌ساز خواهد بود چراکه هیچ دولتی با این روش نتوانسته است به پیش رود و بتواند از آن پشتیبانی کند و این ممکن است عاقبتی بدتر از یارانه‌ها برای دولت به بار آورد و قطعا هزینه سنگین آن دولت را وارد چالشی جدید خواهد کرد چراکه اگر بخواهند ادامه دهند پولی برای پرداخت آن ندارند و اگر هم بخواهند آن را قطع کنند نارضایتی در میان مردم ایجاد می‌کنند.

بنابراین اگر در چارچوب قانون عمل می‌کردند این مساله می‌توانست دستاورد ماندگاری برای دولت باشد... درواقع اولویت بهداشت و سلامت بود نه درمان، اولویت مناطق محروم بود نه آنکه هر فردی که نزدیک به ۹۰‌درصد هزینه‌ها را پرداخت نکند ، اولویت حذف بی عدالتی بود اما با این روندی که در پیش گرفته شده است بیمارستان‌هایی که فضا، تجهیزات و نیروی انسانی بیشتری دارند سهم بیشتری از منابع مالی را در اختیار دارند و بیمارستان‌هایی که از این امکانات برخوردار نیستند سهم کمتری از منابع را به‌دست می‌آورند و این روند تنها موجب بیشتر شدن شکاف‌ها خواهد شد.
 
بیمه‌های پایه را نباید اجازه می‌دادند که نام بیمه‌های تکمیلی بر آن گذاشته شود اما متاسفانه باز از زبان وزیر شنیده شد که قرار است در مورد بیمه‌های تکمیلی اقداماتی شود که باید گفت لفظ بیمه‌های تکمیلی به معنای زیرمیزی اما روی میز است می‌گویند ما با زیر میزی تقابل می‌کنیم این روش نوعی ترویج رو میزی است.

رو میزی به این معنا که عمل جراحی که قیمت آن را ده تومان تعیین کرده است گفته شود بیرون صد تومان انجام می‌دهم. عمل عمل است و چه ربطی به دولتی و خصوصی بودن آن دارد اگر قیمت صد تومان است همه جا باید یکسان باشد. بنابراین اقدامات به این شکل نه علمی است و نه کارشناسی و قطعا دولت را با چالش‌های دیگری مواجه خواهد ساخت.