امتیاز مثبت
۰
شعار روز دوم هفته ناجا، «خانواده، آرامش، پلیس»؛
خانواده سالم، جامعه ایمن/ پلیس، بازیگر اصلی میدان سلامت جامعه/ حراست از امنیت و آرامش جامعه در گرو جایگاه قدرتمند پلیس
جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۱
کد مطلب: 346110
 
خانواده رکن اساسی اجتماع و زیربنای تربیت، اخلاق، آداب و سنن جامعه و به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی است که آرامش آن، در دیگر شئون زندگی فردی و اجتماعی تاثیرگذار است، امنیت و حس امنیت در خانواده یکی از مهم ترین ویژگیهای یک خانواده سالم است؛ امنیت در دو بعد فردی که در درون خانواده تعریف می شود و در بعد اجتماعی که باید نهادهای نظارتی و امنیتی آن را فراهم کنند، بسیار مهم و ضروری است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سرهنگ مراد مرادی، پیش نیاز پیشرفت و موفقیت افراد در جامعه را، امنیت و آرامش خاطر می داند و معتقد است، آرامش حاصل از امنیت به خصوص در بعد اجتماعی و  در نگاه کلی، باعث تحکیم روابط اجتماعی شده و مهمترین شرط بقای یک جامعه سالم است.


آرامش و امنیت برخواسته از خانواده، باید در زندگی اجتماعی نیز جاری و ساری باشد، پلیس به عنوان نهادی حاکمیتی و البته برخواسته از دل مردم، وظیفه برقراری این نظم و امنیت و ارتقای آن را بر عهده دارد، امنیت نیازی اساسی و پایدار است که برآورده شدن سایر نیازهای جمعی به وجود آن بستگی دارد، حال اینجاست که نقش پلیس در حفظ و حراست از مرزهای امنیت اجتماعی تجلی یافته، مهم می شود، چراکه در غیبت امنیت، ترس، وحشت، بی اعتمادی و سردرگمی حاصل می شود و چه بست خانواده ای امن و سالم را نیز درگیر معضلات اجتماعی کرده و نتیجه جامعه ای با این اوصاف، جامعه ای آشفته، ناایمن، دستخوش تندبادهای دشمنان و سراسر بی اعتمادی، خشونت و لجام گسیخته است که در نهایت فروپاشی اخلاقی و اجتماعی را نیز به همراه خواهد داشت.


پلیس به عنوان نهادی که وظیفه حفظ و ارتقای امنیت را برعهده دارد، بازیگر اصلی میدان سلامت جامعه است، البته آرامش خاطر پلیس و ایمان و اعتقاد به خدمت نیز یکی دیگر از وجوهی است که می تواند امنیت جامعه را تضمین کند؛ در صورت نبود هریک از مواردی که به آنها اشاره شد، جامعه روی سعادت نخواهد دید و امنیت این نعمت الهی که یکی از دو نعمت مغفول مانده بشری است، از جامعه رخت بسته و مهمترین شرط یک زندگی سالم اجتماعی از میان خواهد رفت.


پایان سخن اینکه، پلیس برای حراست از آرامشی که خانواده به فرزندان خود هدیه کرده و انتظار می رود در جامعه نیز ادامه دار بوده و متبلور باشد، نیازمند جایگاه قدرتمندی است که بتواند قدرت ایجابی و سلبی خود را اعمال کند و آرامش و امنیت را به ارمغان بیاورد.